Comencen les obres de Barri per a Vianants a la Rambla

Ja s'ha enllestit la primera part del projecte a l'entorn de la plaça Mediterrània.

Han quedat gairebé enllestides les obres d’implantació del projecte Barri per a vianants Fase 0 a l'entorn de la plaça Mediterrània. A partir d'aquest dilluns 13 s'iniciaran les obres de la segona part de la fase a l'àmbit de la Rambla. Els treballs seran molt semblants als realitzats als accessos i sortides de la zona de la plaça Mediterrània, condicionament i millora de la urbanització a les cruïlles entre Bruc/Rambla, Dalmau/Rambla i Doctor Pagès/Rambla.
A banda de la reurbanització d’aquestes cruïlles, es faran dues ampliacions de vorera, a la Rambla després de la rotonda amb Irlanda i davant del CEIP Rosselló Pòrcel (Rambla/Doctor Pagès) per substituir la plataforma actual de goma i ampliar la vorera existent.
Tots aquests treballs es faran sense realitzar talls ni desviaments del trànsit, per fases, i minimitzant les afectacions, en la mesura que sigui possible, a les persones vianants i els entorns escolars.

Barri per a Vianants

Com el seu nom indica, aquest projecte prioritza la transformació dels barris per a les persones vianants.

S’executen com a pas elevat tots els punts d’accés i de sortida al barri amb la finalitat d’aconseguir una vorera contínua i la reducció de velocitat dels vehicles, que potenciï la prioritat de les persones vianants. Aquest pas elevat es formalitza  amb asfalt de color vermell i es pinta el pictograma i la senyalització vertical específica de Barri per a vianants. També es plantegen actuacions puntuals de millora i recuperació de l’espai públic, com ampliacions de voreres.