Comença una campanya de participació que recollirà opinions sobre el Pla d'Acció Municipal 2008-2001

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet posa en marxa el dilluns 29 d'octubre una campanya de participació perquè tots els ciutadans puguin contribuir amb les seves opinions al procés d'elaboració del Pla d'Acció Municipal 2008-2011 (PAM).

El PAM és una extensa relació de propostes, projectes i actuacions prioritàries que, una vegada aprovat, l'equip de govern municipal es compromet a desenvolupar com a instrument de gestió durant els quatre anys d'aquest mandat polític.
El procés participatiu previ, encapçalat fins ara pel Consell General de Ciutat, s'obre a tots els ciutadans perquè aquests tinguin l'oportunitat de fer suggeriments i aportar opinions sobre el futur immediat de la ciutat.
Amb la finalitat d'aconseguir el màxim de participació, l'Ajuntament ha editat un butlletí informatiu especial en el que apareix un qüestionari, ordenat en quatre capítols, sobre els continguts del PAM. A partir de la setmana que ve aquesta publicació arribarà a totes les llars.

També en el web
El qüestionari, una vegada complimentat, es pot lliurar en els centres cívics, biblioteques i a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (OIAC). Des de casa, les persones que disposin d'una connexió a Internet, també poden participar a través de la pàgina web del PAM.
La campanya de recollida d'opinions i suggeriments es prolongarà fins al pròxim 23 de novembre.
El conjunt d'opinions que es reculli en aquesta campanya es traslladarà al Consell General de Ciutat, que és el màxim òrgan de participació ciutadana i engloba a les associacions, coordinadores, federacions, sindicats, partits polítics i altres institucions representatives.
La seva funció principal és la d'elaborar recomanacions estratègiques per a la ciutat.