Comença el programa municipal de control de plagues

Aquestes properes setmanes s’intensifica el Programa de control de plagues del municipi. Amb la calor s’incrementa la presència d’animals que poden provocar molèsties i l’Ajuntament intensifica els medis de control.

Operari de control de plagues

Durant aquests dies de confinament per la pandèmia de coronavirus l’Ajuntament ha mantingut els serveis de desinfecció,desinsectació i desratització dels carrers de la ciutat i durant el mes de maig s’intensificaran les actuacions de control a les zones de més risc de la ciutat  per tal de garantir l’ eliminació i desinfecció de plagues. L’Ajuntament disposa d’un contracte de control de les plagues urbanes. Aquest any a més el servei s’ha incrementat amb els tractaments contra el COVID19 amb viricides autoritzats dels equipaments municipals.

L’acció de control de plagues es farà coordinada amb altres serveis municipals: neteja d’embornals, campanyes de sensibilització, rentatge i desinfecció dels contenidors i reforç de la neteja en zones i períodes sensibles en aquests mesos de més calor per tal d’augmentar l’efectivitat i durada de les actuacions.

PARC FLUVIAL DEL BESÒS
El mes de maig  s’ inicien els uest insectemostrejos i tractaments contra la presència de mosquits a l’entorn del Parc fluvial del Besòs. Aquests , que no piquen, generen núvols molestos que es situen sobre les persones que passegen o estan a les terrasses.


SORRALS
Per tal de garantir la neteja dels sorrals de joc i esbarjo a la ciutat, També, durant el mes de maig, es farà una analítica  a tots els sorrals que hi ha a les escoles i a totes les places, parcs públics i espais canins de la ciutat  (més de 60 sorrals); una analítica que es repeteix en una segona revisió si surt algun indici que així ho recomani. I en aquest cas es realitza un tractament o fins i tot un canvi de la sorra.

PISCINES MUNICIPALS
L’Ajuntament encarrega una auditoria anual de les 5 piscines de la ciutat que tenen usos públics (Fondo, can Zam, Raval, Torribera i CEE J. Sol), com a reforç de la normativa específica que obliga a les empreses concessionàries a aplicar les seves pròpies mesures de neteja i desinfecció. Els resultats de l’auditoria es traslladen a les empreses i es realitzen , si cal, les correccions pertinents.

FONTS NATURALS
Per completar les accions de prevenció, l’Ajuntament fa dues analítiques anuals a les fonts naturals periurbanes sempre que tinguin aigua i ragi un mínim cabal (Bóta, Sant Roc i Alzina) per comprovar l’estat de l’aigua.

MOSQUIT TIGRE
El mosquit tigre es cria sobretot en recipients domèstics que hi pot haver en qualsevol pati o balcó, Un 80% dels focus estan en propietats privades i a qualsevol altura, des d’un hort a la terrassa d’un àtic. No sol reproduir-se en aigua en moviment ni en grans superfícies com les piscines, el llac de Can Zam o la vora del riu, però no obstant això, l’Ajuntament hi fa tractaments periòdics.
L’Ajuntament insisteix en la importància de mantenir els patis i balcons sense racons amb aigua estancada, que és on creixen les larves. Cal estar alerta sobretot amb els plats dels testos, garrafes d’aigua, safareigs, canelons de desguàs de les teulades, escletxes entre rajoles trencades de la terrassa, plats de menjar de gossos i gats, galledes de fregar...

AUS URBANES
La lluita contra els insectes i les plagues és una mostra d’actuació conjunta de l’Ajuntament i la ciutadania. A més de les molèsties pròpies de les plagues, les aus urbanes (coloms, tórtores...) també són una font d’insalubritat. L’ordenança municipal prohibeix donar-los menjar per evitar que es concentrin i que amb les seves deposicions, o per contacte amb les potes, escampin paparres i altres insectes que poden picar o transmetre malalties.

CONSULTES
Davant de qualsevol dubte, consulta o queixa, us podeu adreçar per correu electrònic a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per expressar la incidència concreta o les observacions que considereu oportunes. Aquest treball conjunt és imprescindible per aconseguir que la ciutat estigui lliure de plagues i més neta.