Cobrament d'impostos

Des del 2 de març està en vigor el període de pagament voluntari de:

  • L'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  • La Taxa per l'ocupació i l'aprofitament de la via pública (guals, quioscos, taules i cadires)
  • La Taxa per la prestació dels serveis de mercat.

Aquest període finalitza el proper 2 de maig. Rebreu al voste domicili l'avís per poder fer el pagament en el termini voluntari a qualsevol oficina de les següents entitats: Caixa Catalunya, Caixa de Pensions de Barcelona "la Caixa", Caixa Laietana, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa Penedès, Caixa Manlleu i Caixa Manresa.

A partir del 31 de març, si no heu rebut l'avís, podeu fer el pagament a Caixa Catalunya on se us en lliurarà un duplicat.