Augmenta la recollida selectiva de residus a la ciutat

La recollida selectiva de residus va a més a la nostra ciutat. La recollida de cartró, que en gran part és embalatge comercial, s'ha estabilitzat. Igual que passa amb els mobles vells. Per la seva part, el vidre i els envasos, que són majoritàriament de consum domiciliari, presenten una tendència a l'alça.

Fins a l'any 2006 els residus orgànics s'incineraven i s'enterraven, però des de la introducció de la planta Ecoparc de Montcada, el nombre d'objectes que es rescaten per ser reciclats ha augmentat de manera espectacular. En 2008, la separació de residus, prèvia a la incineració, ha permet tornar gairebé la meitat d'allò recollit al tractament del reciclatge.