Als propers mesos es posaran en marxa set noves escales mecàniques en la via pública

El Pla d'Accessibilitat i Mobilitat per a Vianants, que va posar en marxa l'Ajuntament el mes de juny passat, i que contempla la creació en 46 punts de la ciutat d'escales i rampes mecàniques per millorar els desplaçaments, ha entrat en una fase d'implantació avançada i en els pròxims mesos es posaran en funcionament set noves unitats.

Aquestes actuacions, que tenen en comú anar acompanyades d'una millora de la urbanització de l'entorn i desenvolupar-se en llocs on el terreny té una pendent elevada, es porten a terme en els següents punts:


-Bruc
(Entre els carrers de Mas Marí i Pirineus). La primera setmana de l'any s'han reprès les obres, que van haver de ser parades de manera provisional l'octubre passat a causa del necessitat de modificar, per part de la companyia elèctrica, el pas d'una línia de baixa tensió, que interferia els treballs d'excavació.


-Jardi 11 de Novembre
En aquest lloc del barri de les Oliveres s'han construït les caixes de formigó de les dues escales mecàniques previstes. Aviat començaran els treballs de moviment de terres i la remodelació de la zona enjardinada de l'entorn.


-Verdi
(Entre els carrers de Roma i Perú). En aquest moment està en fase de finalització l'obra de reurbanització del carrer de Verdi, que ha deixat en reserva l'espai d'ubicació de les dues rampes mecàniques previstes. Aviat començaran els treballs de construcció.


-Àngel Prats
(Entre els carrers de Menéndez Pelayo i Sants). S'estan portant a terme les obres d'excavació per situar la caixa de l'escala mecànica.


-Gènova
(Entre els carrers de Florència i Milà). El ple de l'Ajuntament ja ha aprovat aquest projecte. La companyia elèctrica ha de realitzar unes modificacions de línies i està previst que les obres per a aquesta escala comencin a finals de gener.


-Aragó
(Entre els carrers de Ramon Berenguer i Galícia). També aquest projecte d'obra ha estat aprovat per l'Ajuntament i la seva execució està pendent de la modificació d'algunes línies elèctriques. No obstant això, es preveu l'inici de les obres per a final d'aquest mes.


-Alps
(Entre els carrers de Wilson i Josep Serrano). L'obra per fer realitat aquesta escala mecànica està en fase de realització del projecte. L'inici de les obres està previst per a mitjans del mes de febrer.