Adjudicades les obres del Josep Sol i els serveis del menjador social

L’objectiu del projecte al centre educatiu és la reforma completa de les instal·lacions tèrmiques.

La darrera Junta de Govern Local ha adjudicat les obres del projecte per a la reforma de les instal·lacions tèrmiques del Centre d’Educació Especial Josep Sol amb un pressupost d’1.087.637,47 €,

L’objectiu del projecte és la reforma completa de les instal·lacions tèrmiques pel correcte funcionament de la calefacció, l’ACS (Aigua Calenta Sanitària) i la climatització de la piscina, a més d’assolir els paràmetres exigits d’eficiència energètica. L’execució d’aquestes obres s’ha organitzat amb la màxima cura per tal de no interferir en el servei que l’escola dóna a l’alumnat, amb horaris especials de treball i planificació per sectors.

Menjador social

La Junta també ha adjudicat el contracte de serveis de menjador social de l’Ajuntament durant 2 anys amb una despesa d’1.519.056,88 €.

El servei municipal de Menjador Social cobreix les necessitats bàsiques d’alimentació a les persones i famílies que no disposen dels mitjans econòmics suficients per fer-hi front i que son derivades per Serveis Socials. Ho fa amb tres modalitats de prestació: menjar en el centre, àpats per emportar i àpats a domicili; i també dóna servei de dutxes, bugaderia i rober.