Sobre les fuites d'aigua al Barcelonès

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet coneix els problemes de la infraestructura de subministrament d'aigua al barcelonès i fa temps que ha traslladat la seva preocupació a l'Agència Catalana de l'Aigua

 

Davant la informació apareguda en diferents mitjans de comunicació sobre fuites d’aigua de la canonada de conducció Cardedeu-Trinitat a poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet informa que ha notificat i demanat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), propietària d'aquesta infraestructura, una solució a l'averia existent al terme municipal.

A l’espera d’una solució per part de l’ACA, la fuita d’aigua, detectada a la Font del Drapet, s'aprofita en la mesura del possible per part de l'Ajuntament per al reg de la zona natural del Parc de la Serralada de Marina i per a l'abastiment d'un dels dipòsits de prevenció d’incendis de la ciutat, ubicat també a la zona natural, amb l’objectiu de la preservació del medi ambient.