Presentació del nou servei de neteja de Santa Coloma

Dimarts 21 d’octubre, es presenta el nou servei de recollida de residus i neteja viària i de la nova imatge corporativa dels serveis de neteja de Santa Coloma de Gramenet.

Santa Coloma de Gramenet, a 17 d’octubre de 2014.- Aquest proper dimarts 21 d’octubre, a les 13.30h a la plaça de la Vila, l’alcaldessa Núria Parlon presentarà als mitjans de comunicació el nou servei de recollida de residus de fracció i rebuig i neteja viària de la ciutat, així com la nova imatge corporativa que tindran a partir d’ara totes les empreses concessionàries dels serveis de neteja d’aquesta ciutat.Al Ple municipal celebrat el 29 de setembre es va donar compte de l’adjudicació definitiva, per un termini de vuit anys,  a l’empresa CESPA, Ferrovial Servicios, del contracte especial per realitzar la recollida de residus de fracció de rebuig i la neteja viària de Santa Coloma de Gramenet.  El nou contracte contempla, entre altres millores, noves i més grans instal·lacions i adaptades a les actuals necessitats de la ciutadania.

A la presentació es donaran a conèixer les novetats principals.Us preguem confirmació de l’assistència en la mesura del possible