Nou impuls als Dijous Temàtics que combinen creativitat gastronòmica i teatral

A aquesta segona edició de Dijous Temàtics augmenta la implicació de l’Aula de Teatre de l’entitat D.O. Santa Coloma perquè els alumnes de teatre facin part de les seves pràctiques als restaurants.

Santa Colo<personname w:st="on">m</personname>a de Gra<personname w:st="on">m</personname>enet, 27 gener de 2010.  Avui a les 12,30 hores <personname productid="la Central Esc│nica" w:st="on">la Central Escènica</personname> de Santa Colo<personname w:st="on">m</personname>a ha acollit la presentació d’una nova iniciativa dintre del projecte “Dijous Temàtics”. En aquesta segona edició s’amplia la participació dels alumnes de l’Aula de Teatre de Santa Colo<personname w:st="on">m</personname>a (SCAT) en el <personname w:st="on">m</personname>arc dels espais d’oci, bars i restaurants de Santa Colo<personname w:st="on">m</personname>a.

 

 

L’acte ha co<personname w:st="on">m</personname>ptat a<personname w:st="on">m</personname>b la presència de l’alcaldessa de Santa Colo<personname w:st="on">m</personname>a <personname productid="Nria Parlon" w:st="on">Núria Parlon</personname>; el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de serveis territorials i ponent de pro<personname w:st="on">m</personname>oció econò<personname w:st="on">m</personname>ica i co<personname w:st="on">m</personname>erç, Esteve Serrano; la regidora de Cultura Montserrat Olivés; el president de l’Agrupació del Co<personname w:st="on">m</personname>erç i <personname productid="la Indstria" w:st="on">la Indústria</personname> (ACI), <personname w:st="on">Josep Colldeforns</personname>; el president de l’entitat Centre Co<personname w:st="on">m</personname>erç, <personname productid="Sergi Ortiz" w:st="on">Sergi Ortiz</personname>; el president  de l’Associació Colo<personname w:st="on">m</personname>enca d’Oci i Restauració (ACOR), Paco Molina; i el president de l’entitat D.O. Santa Colo<personname w:st="on">m</personname>a, Andreu Banús.

 

 

L’alcaldessa, Núria Parlón, ha declarat que aquesta iniciativa “és un projecte clau de ciutat que permet donar a conèixer les potencialitats culturals del nostre municipi”, alhora que ha agraït als restauradors “el seu compromís per fixar aquesta nova marca de ciutat”.

 

 

L’associació  “Centre Co<personname w:st="on">m</personname>erç” i ACOR (Associació Colo<personname w:st="on">m</personname>enca d’Oci i Restauració) evoluciona els seus Dijous Te<personname w:st="on">m</personname>àtics per aquest 2010 a<personname w:st="on">m</personname>b una forta i<personname w:st="on">m</personname>plicació a<personname w:st="on">m</personname>b l’Aula de Teatre de Santa Colo<personname w:st="on">m</personname>a (SCAT).

 

 

La restauració colo<personname w:st="on">m</personname>enca (ACOR) oferirà els seus establi<personname w:st="on">m</personname>ents co<personname w:st="on">m</personname> a espais oberts per als alu<personname w:st="on">m</personname>nes de l’Aula de Teatre de Santa Colo<personname w:st="on">m</personname>a (SCAT), els quals es trobaran a<personname w:st="on">m</personname>b els clients dels Dijous Te<personname w:st="on">m</personname>àtics en uns dels seus apropa<personname w:st="on">m</personname>ents a<personname w:st="on">m</personname>b el públic real. Els restaurants d’ACOR que hi participen són: Ca n’Ar<personname w:st="on">m</personname>engol, Cinc, El 9 carrer, El Cantó, <personname productid="La Bodega" w:st="on">La Bodega</personname>, <personname productid="La Tarantella" w:st="on">La Tarantella</personname>, Lluerna i Tagliatela.

 

 

Es tracta d’una iniciativa privada de la restauració, a<personname w:st="on">m</personname>b la col·laboració de l’Ajunta<personname w:st="on">m</personname>ent, que concedeix l’oportunitat als joves actors colo<personname w:st="on">m</personname>encs de fer les seves pràctiques a espais vius i a<personname w:st="on">m</personname>b un públic autèntic, per tal de donar els pri<personname w:st="on">m</personname>ers passos a les seves vides interpretatives.

 

 

Els bons resultats de la ca<personname w:st="on">m</personname>panya passada van per<personname w:st="on">m</personname>etre la pro<personname w:st="on">m</personname>oció de la restauració colo<personname w:st="on">m</personname>enca, junta<personname w:st="on">m</personname>ent a<personname w:st="on">m</personname>b la <personname w:st="on">m</personname>úsica i la cultura, gràcies en part a la bona participació dels col·lectius de <personname w:st="on">m</personname>úsics, especial<personname w:st="on">m</personname>ent cantautors. En aquest sentit, el president d’ACOR, Paco Molina, ha destacat l’augment important de comensals els dijous a la nit als restaurants que participen als Dijous Temàtics. “Molts restaurants no obrien aquest dia de la setmana fins que s’han afegit al projecte i gràcies a ell estem assistint a una activació de l’oci i la gastronomia en aquesta nit a Santa Coloma”.

 

 

Ara els Dijous Temàtics no només es prorroguen, sinó que s’involucren encara més en donar suport als joves artistes de <personname productid="la ciutat. Per" w:st="on">la ciutat. Per</personname> al president de Centre Comerç, <personname productid="Sergi Ortiz" w:st="on">Sergi Ortiz,</personname> “a més de la millor gastronomia colomenca, als Dijous Temàtics oferirem música clàssica, actuacions de cantautors de la ciutat i com a novetat aquest any interpretacions dels actors de l’Aula de Teatre; és una mostra més de la creativitat de la ciutat”

 

 

Dijous Te<personname w:st="on">m</personname>àtics for<personname w:st="on">m</personname>a part de les activitats incloses al Pla de Dina<personname w:st="on">m</personname>ització de Centre Co<personname w:st="on">m</personname>erç que continua al 2010, pro<personname w:st="on">m</personname>ogut per Centre Co<personname w:st="on">m</personname>erç i l’ACI, i a<personname w:st="on">m</personname>b la col·laboració de l’Ajunta<personname w:st="on">m</personname>ent de Santa Colo<personname w:st="on">m</personname>a, a<personname w:st="on">m</personname>b l’objectiu de potenciar i dina<personname w:st="on">m</personname>itzar el co<personname w:st="on">m</personname>erç de proxi<personname w:st="on">m</personname>itat. Aquest Pla for<personname w:st="on">m</personname>a part del conveni que van signar  l’ACI, Centre Co<personname w:st="on">m</personname>erç i l’Ajunta<personname w:st="on">m</personname>ent de Santa Colo<personname w:st="on">m</personname>a al nove<personname w:st="on">m</personname>bre del 2009 per a la dina<personname w:st="on">m</personname>ització co<personname w:st="on">m</personname>ercial del barri del Centre.

 

 

El Pla de Dina<personname w:st="on">m</personname>ització de Centre Co<personname w:st="on">m</personname>erç recull ta<personname w:st="on">m</personname>bé d’altres esdeveni<personname w:st="on">m</personname>ents co<personname w:st="on">m</personname> <personname productid="la II Fira" w:st="on">la II Fira</personname> Stock, el Mercat al Carrer, <personname productid="la Campanya" w:st="on">la Ca<personname w:st="on">m</personname>panya</personname> de Nadal i el Projecte d’oci nocturn a Santa Colo<personname w:st="on">m</personname>a a<personname w:st="on">m</personname>b la incorporació del festival de <personname w:st="on">m</personname>úsica Cortocircuït co<personname w:st="on">m</personname> a pri<personname w:st="on">m</personname>era acció, entre d’altres i<personname w:st="on">m</personname>portants iniciatives per pro<personname w:st="on">m</personname>oure el co<personname w:st="on">m</personname>erç i l’oci local.

 

 

- Us adjuntem una imatge de la roda de premsa d'aquest matí. Disposem també d'imatges en vídeo. 

 

Per a <personname w:st="on">m</personname>és infor<personname w:st="on">m</personname>ació:

 

 

ACI (Agrup. Co<personname w:st="on">m</personname>erç i Indústria de Santa Colo<personname w:st="on">m</personname>a de Gra<personname w:st="on">m</personname>enet)    tel. 93 385 79 04

 

 

Pilar To<personname w:st="on">m</personname>às                                                              <personname w:st="on">info@acisantacolo<personname w:st="on">m</personname>a.cat</personname>  

 

Responsable Co<personname w:st="on">m</personname>unicació ACI

 

 

Cristina Vargas                                                        <personname w:st="on">cristina@acisantacolo<personname w:st="on">m</personname>a.cat</personname>

 

Coordinadora ACI

 

 

Ana Belén Pérez                                                                 perezbab@@gra<personname w:st="on">m</personname>enet.cat

 

Co<personname w:st="on">m</personname>unicació Ajunta<personname w:st="on">m</personname>ent de Santa Colo<personname w:st="on">m</personname>a