Millores en la neteja de Santa Coloma

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet posa en marxa un nou servei de neteja viària i renova els contenidors de rebuig.

la tinent d’alcalde responsable d’Espai Públic i Civisme, Remedios Aragón; l’Anna Vives i l’alcaldessa Núria Parlon

Santa Coloma de Gramenet, a 21 d’octubre de 2014. Aquest migdia l’alcaldessa de Santa Coloma Núria Parlon ha presentat als mitjans de comunicació el nou servei de recollida de residus de fracció i rebuig i neteja viària de la ciutat que portarà a terme l’empresa CESPA, Ferrovial Servicios, per un import anual, durant vuit anys, de 6.875.732,90 euros.També avui s’ha presentat la nova imatge corporativa, amb Picharchitects graphics com a autors, que portaran a partir d’ara tots els equips humans i els vehicles que participen a la neteja pública de Santa Coloma de Gramenet. El lema comú és a partir d’avui “Espai net en mans de tothom”, que inclou la tipografia feta per l’Anna Vives, una jove artista amb la síndrome de Down que forma part de la Fundació Itinerarium.Amb Cespa, Ferrovial Servicios, participen de la neteja a Santa Coloma la Fundació Tallers (que realitza neteges els caps de setmana) i l’empresa CLD (fa la recollida selectiva). En conjunt, la neteja de Santa Coloma de Gramenet, segons ha explicat l’alcaldessa Núria Parlon, té un cost anual de 8.307.705,02 euros.  El nou contracte amb CESPA, Ferrovial Servicios, millora els nivells de neteja de tota la via pública, perquè inclou nova maquinària, nous vehicles  i la renovació de tots els contenidors de rebuig de la ciutat.La millora de la gestió i nivells de neteja a Santa Coloma, ha informat l’alcaldessa, “s’aconseguiran intensificant els serveis, incorporant les darreres innovacions tecnològiques per al control exhaustiu, però també amb la implicació de la ciutadania, imprescindible en la cura de l’espai que tots i totes compartim”. En aquest sentit, l’alcaldessa ha destacat que “l’esforç econòmic i humà que implica mantenir una ciutat neta ha d’anar acompanyat d’un comportament cívic per part de la ciutadania”. En aquest sentit, Núria Parlon ha recordat que “no ser cívic és objecte de multa, segons les ordenances municipals”.Novetats i innovacions tecnològiquesEntre els aspectes nous del servei de neteja i recollida de residus, destaca la renovació de 761 contenidors de rebuig (els grisos) que, a partir d’ara, seran de càrrega lateral, com els de recollida selectiva. Aquest tipus de contenidors són més còmodes per als veïns i les veïnes, alhora que més eficients per a la seva recollida. També es reforça la neteja de tots el contenidors –els de rebuig i els de recollida selectiva- que en comptes de cada 45 dies, a partir d’ara es netejaran cada 30.  Una de les principals innovacions tecnològiques que es posen ara en marxa amb el nou contracte és l’aplicació d’un sistema de control del servei mitjançant tecnologia GPS i radiofreqüència (RFDI), per saber en tot moment on s’ubiquen els camions de la neteja, quants contenidors s’han buidat en el moment de la consulta o quants metres han estat netejats amb aigua, entre d’altres qüestions. Amb aquesta tecnologia també es podrà realitzar un control més exhaustiu de la gestió i la qualitat del servei; aquest control també es realitzarà amb persones de la Unitat d’Inspecció de Neteja de l’Ajuntament, sobretot en aquells casos que requereixin inspecció i valoració ocular.També s’han renovat els vehicles destinats a la neteja viària i recollida de residus. En total es destinen a aquesta tasca 26 vehicles, entre camions, recol·lectors d’escombraries, camions de la brigada, vehicles de repàs d’escombrat, etc... Alguns dels vehicles antics seran utilitzats de reserva.Altres millores que inclou el nou contracte de servei de neteja

 • Reforç de la neteja amb aigua de bujol, coneguda com  “baldeo”: la neteja mixta amb “cubà” i 2 operaris passa a ser un servei diari a la ciutat, en comptes de ser un servei puntual com era fins ara. Es netejaran amb aigua entre 6 i 8 zones cada dia i hi haurà entre 3-4 “cubes” cada dia, de dilluns a divendres.
   

 • Es reorganitzen les zones d’escombrat per adaptar-les als canvis en l’urbanisme actual, millorant els rendiments. També hi haurà una zona més de d'escombrar manual.
   

 • Es destinarà una inversió de l’1 % dels valor del contracte en campanyes de sensibilització i civisme: les tres empreses adjudicatàries –CLD, Fundació Tallers i CESPA- han de fer les corresponents campanyes de sensibilització, en coordinació amb l’Ajuntament, sobretot que tingui a veure amb la correcta gestió dels residus i la neteja, en compliment de les ordenances municipals.

 • Es respecten tots els llocs de treball actuals i el conveni col·lectiu. A més s’incorporen 14 persones més per reforçar el servei.

 • Noves instal·lacions més grans i adaptades a les noves necessitats: l’empresa CESPA ,Ferrovial Servicios disposa d’una nova nau al Polígon Industrial del Bosc Llarg, situat a la carretera de la Roca, amb millors condicions d’accessibilitat i de gestió dels residus.

Què costarà la neteja de Santa Coloma de Gramenet cada any? Descripció de les despeses en matèria de neteja i les empreses que realitzen cada servei:

 •  Empresa: CLD, Concesionaria Barcelonesa:
  Per recollida de mobles: 361.888,40 € / a l’any
  Per recollida selectiva: 691.708,40 € / a l’any
 • Empresa: Fundació Tallers de Catalunya:
  Per neteja els caps de setmana: 379.375,32 € / a l’any
 • Empresa: CESPA, Ferrovial Servicios
  Per neteja viària i recollida de residus: 6.875.732,90 €/a l’any
   En total, a l’any, l’Ajuntament de Santa Coloma destina 8,3 milions d’euros per a la neteja i la recollida selectiva de residus. Cal destacar que a les ordenances municipals estan contemplades les sancions per actes incívics com l’abandonament de residus fora dels contenidor (la multa va de 175 a 250 euros), no recollir les deposicions dels gossos (fins a 1.000 euros), fer ‘botellón’ a la via pública (120 euros de sanció), fer pintades a la via pública (fins 250 euros) o malbaratar contenidors (125 euros), entre d’altres aspectes. L’Ajuntament té previst properament l’enduriment d’algunes de les sancions al respecte. Us informarem en els proper dies.

Les millores durant el 2014Al febrer d’enguany l’Ajuntament va renovar 1.020 contenidors de recollida selectiva per adequar-los a les necessitats ciutadanes –de càrrega lateral- i millorar així l’eficiència en la recollida i l’ús ciutadà. Va suposar la inversió d’1 milió d’euros (400.000 euros per part de la Diputació de Barcelona i 600.000 per part l’Ajuntament).

Actualment el servei municipal de neteja viària treballa de dilluns a divendres i els caps de setmana se n’encarrega un equip de la Fundació Tallers, una entitat que treballa per a la inserció social i laboral de les persones amb diversitat funcional. En paral·lel, quan es requereix una intervenció urgent de neteja o manteniment de la via pública, actuen les BAI’s (Brigades d’Acció Immediata), persones contractades a través dels plans d’ocupació municipal.

  

*Adjuntem imatge de l’acte d’avui, on apareixen la tinent d’alcalde responsable d’Espai Públic i Civisme, Remedios Aragón; l’Anna Vives i l’alcaldessa Núria Parlon

 Per a més informació i/o contactes

Servei de Comunicació

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

(Dori Morillo/Ana Belén Pérez)

93 462 40 13 / 618 045 488
comunicacio@gramenet.cat


http://www.picharchitectsgraphics.com/