L’Ajuntament informa sobre el parc d’habitatge públic de la ciutat

En el marc de les declaracions del conseller de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament fa constar que no disposa de cap habitatge de protecció oficial que porti més de dos anys buit i que estigui sense cap ús o reserva prevista.

En relació a les declaracions del conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, en la sessió parlamentària d’ahir, informant de  l’escrit que ha lliurat la Generalitat de Catalunya a diferents ajuntaments, en relació a habitatges de protecció oficial suposadament sense ús, l’Ajuntament de Santa Coloma vol fer constar que:

 

        
- En l’actualitat no disposem de cap habitatge de protecció oficial públic que porti més de dos anys buit i que estigui sense cap ús o reserva prevista.

        

- Actualment del total d’habitatges públics que disposa l’Ajuntament (232 pisos), el 96% dels quals estan llogats (vol dir 222 habitatges amb ocupació) i el 4 % restant o bé estan en tràmit de ser novamet llogats –canvi d’inquilí- o bé estan reservats per a afectats urbanístis amb noms i cognoms. És considera a nivell tècnic una ocupació plena.

       

- Això és així perquè des de fa 5 anys l’Ajuntament té una política activa de gestió del parc d’habitatges públic, posant tots aquells habitatges que no es venen o bé en règim de lloguer, o en lloguer amb opció de compra o bé a disposició d'afectats urbanístics.

       

- Per altra banda inicialment es van detectar 54 habitatges buits propietat de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial, IMPSOL,
entitat pública empresarial local que depèn de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que o bé ja s’han venut o estan en procés d’adjudicació en lloguer amb opció de compra, amb el compromís per part de l’IMPSOL de que els que no es venguin es posaran en lloguer durant aquest 2015. En aquest sentit l’alcaldessa Núria Parlon el passat any va fer un requeriment per escrit a l’IMPSOL exigint l’ocupació d’aquests habitatges.