El Ple aprova una moció en defensa de les treballadores del Servei d’Atenció a Domicili que desenvolupen la seva tasca en ens públics

El Ple ordinari del mes de març ha aprovat una moció de suport als treballadors i treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària perquè se’ls apliqui el 8% d’augment salarial que marca el conveni.

Santa Coloma de Gramenet disposa d’un total de 110 treballadores del SAD contractades per l’ens públic “Fundació Segle XXI”; 110 treballadores que encara no poden veure reflectida la pujada del 8% en el seu salari segons el conveni col·lectiu del sector, perquè l’ens públic en el qual treballen està  subjecte a la Llei General de Pressupostos de l'Estat que estableix el màxim de l’augment salarial en un 2%.

És per aquest motiu que des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  es continua treballant per tal de cercar la fórmula que permeti a les treballadores obtenir la pujada salarial estipulada pel conveni del sector per aquest any 2022. L’Ajuntament va aprovar al desembre del 2021 el decret de l’acord de la pròrroga de l’encomana on s’inclou l’increment previst del 8 %. Aquest decret, es va ratificar al Ple el passat gener.

Donada la situació actual de aquestes 110 treballadores, el Ple municipal celebrat aquest 28 de març ha aprovat una moció on s’insta al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública a realitzar una exempció de l’article 19 de  la LGPE per a l’any 2022 que permeti els acords inclosos al conveni col·lectiu d’Empreses d’Atenció Domiciliària i en conseqüència poder aplicar l’increment salarial del 8% que marca l’esmentat conveni per a l’any 2022 des de l’1 de gener d’enguany.

Alhora, aprova traslladar aquests acords al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, al Consorci de Salut i Social, al Comitè d’empresa del SAD de Santa Coloma de Gramenet i a les seccions sindicals d’UGT i CCOO.

Altres punts d’interès aprovats

Entre els punts aprovats també a la sessió d’avui al Ple Municipal ordinari, corresponent al mes de març, destaquen l’aprovació de l’esborrany del conveni d’encomanda de gestió, per a l’assumpció de la gestió, el manteniment i la conservació del parc Fluvial del Besós, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, l’Ajuntament de Montcada i Reixac, el Consorci Besòs-Tordera i el Consorci del Besòs.

A més, el Ple ha donat llum verda al  conveni de cooperació  interadministrativa entre els Ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, amb la finalitat de la contractació conjunta del servei d’atenció als animals de companyia a través del Centre d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès nord (CAACBN), i pel finançament conjunt de les despeses i contractes derivats del seu funcionament, per al període 2022-2025.

Declaració Institucional i Mocions aprovades: