El Consell Municipal de la Infància i el Pla de Civisme protagonitzen el ple municipal de novembre

El Ple ordinari del mes de novembre, celebrat aquest vespre aprova la creació del Consell Municipal de la Infància i l’inici dels treballs per l’elaboració del Pla de Civisme.

El Consell municipal de la Infància es va constituir l’abril del 2018 al Teatre Sagarra, com a òrgan de participació infantil, amb 121 nenes i nens de la ciutat, tal com es contempla a la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Es va iniciar com a una experiència pilot, ja que, si bé la participació de la canalla va ser alta, es feia necessari treballar la implicació i el compromís de les famílies i les escoles. Actualment, hi participen tots els centres públics i  7 centres privats-concertats.

Amb la creació d’aquest Consell, l’Ajuntament té com a objectiu la defensa dels drets de la infància i l’adolescència i vol promoure processos que impulsin la seva participació activa a la ciutat. Aquest compromís amb la infància i adolescència es fa palès també al Pla d’Acció Municipal (PAM), on es recullen totes les aportacions de la ciutadania obtingudes als processos participatius i d’opinió que es desenvolupen amb relació a aquest sector de població. 

Pla de Civisme i procés participatiu

El Ple ha ordenat el començament dels treballs tècnics per l’elaboració del Pla de Civisme, seguint les indicacions del Pla d’Acció Municipal (PAM), així com l’encàrrec del procés participatiu corresponen.  Una vegada ja establertes les prioritats i després de fer una diagnosi interna, es fa necessària la convocatòria d’un procés participatiu adreçat a tota la ciutadania. D’aquesta manera també s’acompleix amb les disposicions del Títol III del Reglament Municipal de Participació Ciutadana i Govern Obert d’abril de 2015.

De novembre fins a gener es realitzaran una sèrie de consultes a la ciutadania i, per una altra banda, des de finals de gener fins a principis de març, la ciutadania podrà fer arribar les seves aportacions a través d’un qüestionari de la web municipal o a les carpes de regidories de districte, on també es podrà omplir el qüestionari així com participar d’algunes activitats gamificades amb relació al civisme.

L’objectiu és disposar del màxim d’aportacions per part de la ciutadania colomenca en relació al civisme. Aquest pla treballarà per la promoció de la cultura cívica, apostant per una línia pedagògica i educativa basada en la responsabilitat personal i col·lectiva vers el respecte a les persones i a l’entorn.

Amb la creació de la comissió es dona compliment a un dels objectius estratègics del PAM, com és fomentar la cultura cívica i millorar la convivència. Així mateix, s’aposta pels valors cívics essencials per viure i conviure en una ciutat acollidora, respectuosa i diversa. 

Un instrument per a fer efectiu aquest pla és la creació de la Comissió Interdepartamental de Civisme, que s’ha creat durant aquest ple, en què també s’han nomenat els membres de la mateixa i els seus òrgans, així com el seu règim bàsic de funcionament.

Reforç de la Policia Local i els Serveis socials

El ple ha ratificat un decret per reconvertir tres llocs de treball d’agent de Policia Local i passar-los del torn matí/tarda al torn de nit. Aquest ajust es produeix després de les noves 12 incorporacions al cos de Policia Local i té com a objectiu reforçar el torn de nit i els efectius de la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR)

D’altra banda, s’han aprovat diferents decrets relatius al nomenament de 5 funcionaris i funcionàries interines per donar compliment al Decret d’alcaldia d’instruccions per a la millora dels Serveis socials Municipals.

Declaracions institucionals pel Dia Mundial de la Infància i pel 25N

L'Ajuntament s’ha unit a UNICEF i a totes les institucions, entitats i organismes implicats en la defensa dels drets de la infància en la celebració del Dia Mundial de la Infància, mitjançant una Declaració Institucional: “És un dia per recordar que encara tenim reptes pendents d'assolir als nostres pobles i ciutats perquè els drets de la infància siguin una realitat, en un Estat que ha ratificat la Convenció sobre els Drets de l’Infant ja fa més de 30 anys”.

Com a ciutat compromesa amb el desenvolupament de l’Agenda 2030, tots els grups municipals s’han compromès a seguir aplicant mesures per avançar en el compliment dels drets de la infància i l’adolescència, amb estratègies a llarg termini i recursos per aconseguir resultats tangibles. Han acordat reclamar recursos i inversió en salut mental, garantir l'ús segur, responsable i crític de la tecnologia, i abordar la crisi climàtica, entre altres.

Santa Coloma de Gramenet va ser reconeguda com a Ciutat Amiga de la Infància l’any 2018 pel seu compromís en la defensa, promoció i ampliació dels Drets dels nens i nenes.

Tots els grups municipals també han recolzat una declaració institucional per commemorar el 25 N, el Dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones: “Volem que totes les accions i actes que es generen al voltant d’aquesta data s’estenguin a tots els dies de l’any. La lluita per una vida lliure de violències masclistes és cada dia”.

En aquest text també es destaca que cal articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots els tipus de violències masclistes i dotar-nos d’instruments efectius per a combatre-les: “s’ha d’actuar de forma estructural, preventiva i tenir en compte a tota la població i tots els territoris. En aquest sentit, la iniciativa ‘Santa Coloma, Xarxa Violeta' és una forta aposta per a omplir la ciutat d’espais segurs i de referència, que ha multiplicat per quatre la participació i implicació comunitària d'ençà que es va posar en marxa, ara fa dos anys”.

En el document també es fa menció a la intervenció d’art urbà es va dur a terme el 25N, a la plaça de la Vila, i que va implicar a l’alumnat de 14 instituts de la ciutat, així com al lema d’enguany del programa del 25N: “Vives ens volem, prou violència contra les dones!!!”

MOCIONS APROVADES

Al ple s’han aprovat dues mocions. Una primera per reclamar la incorporació als pressupostos 2021 de la Generalitat de Catalunya les inversions necessàries a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, aprovada per PSC i C’s. I una segona recolzada pel PSC, ECP i ERC per recuperar els drets dels treballadors i treballadores i derogar la reforma laboral.