Urbanització de Prat de la Riba

La renovació té com a objectiu millorar l’accessibilitat i la seguretat de les persones vianants.

La Junta de Govern Local ha adjudicat el projecte de reurbanització del carrer Prat de la Riba, entre els carrers Balears i Gaspar, amb una superfície d’actuació de 2.035 m2.

L’actuació té com a objectiu millorar l’accessibilitat i la seguretat per a les persones vianants amb una ampliació de les voreres, reduir la velocitat de pas dels vehicles i reordenar l’aparcament i els serveis de la zona.

Se soterraran les línies aèries dels subministraments,es renovarà mobiliari urbà, es repararà el clavegueram, i es reubicaran contenidors. Es substituiran les lluminàries actuals  per unes amb òptica LED. També es plantarà una nova espècie d’arbrat viari de fulla caduca, ja que es disposarà de més espai de zona verda.

El pressupost d’adjudicació és de 557.965,42 euros (IVA inclòs). Es preveu iniciar les obres en el segon trimestre d’aquest 2022.