Un programa amb crèdits d'interès preferent afavoreix l'emancipació dels joves

Les empreses municipals Gramepark i Grameimpuls i els serveis municipals juvenils recorden a tota la població jove de Santa Coloma, entre 18 i 35 anys, que si volen trobar pis, fer un màster, crear un negoci, emancipar-se de casa dels pares o ampliar estudis, poden accedir a crèdits amb interès preferent (Euríbor +1%) i altres ajudes específiques amb condicions favorables.
Per a temes l'habitatge, tant en la modalitat de compra com de lloguer, cal dirigir-se a la Borsa Jove d'Habitatge que està situada a l'Oficina Local d'Habitatge, a l'avinguda de la Generalitat, 112, de dilluns a dijous de 9 a 19 hores i divendres de 9 a 14 h.
Per a informació sobre els crèdits d'ampliació d'estudis estan els punts d'informació juvenil del Mas Fonollar o el Centre de Recursos Infantil i Juvenil Relllotge XXI. Per crear una empresa, el Centre d'Empreses de Grameimpuls, a l'avinguda de la Generalitat, 99-101, on facilitaran tota la informació necessària.