Un estiu per gaudir del Parc Fluvial del Besòs

Com a resposta a la demanda de la ciutadania colomenca, i a petició de l'Ajuntament, la Diputació ha ampliat l'horari d'obertura del Parc, que ara és de les 8 a les 21h, fins al 20 de setembre.

Com a resultat de les negociacions entre l'Alcaldia de la nostra ciutat i la Diputació de Barcelona que gestiona el Parc, i donant resposta a les peticions dels veïns i veïnes de Santa Coloma s’han ampliat els horaris del Parc Fluvial del Besòs per aquest període de estiu de 2016, en el marc del Pla d’Usos Vigent del Parc Fluvial.

Des del 15 de juliol s'ha fet efectiva aquesta ampliació d’horari del Parc Fluvial del Besòs, des de les 8h fins les 21 hores, fins el proper 20 de setembre de 2016. El Parc passa per tant de l'horari de 10 a 21 hores a un horari estiuenc més extens. Amb aquesta ampliació es vol donar satisfacció amb caràcter immediat a la demanda de la ciutadania de Santa Coloma en aquesta epoca estacional amb un augment de les persones usuáries del Parc Fluvial.

El Pla d’Usos serà actualitzat durant les propers mesos fins a assolir un nou model de gestió del Parc Fluvial del Besòs que permeti millorar l’oferta d’usos per part dels ciutadans i ciutadanes i consolidar definitivament uns horaris de funcionament adequats a la demanda ciutadana, a les garanties de seguretat hidrològica i al manteniment que aquest gran espai verd necessita.