Trobada informativa sobre el Ple municipal de maig

Dimarts 31 al matí, trobada informativa sobre l’ordre del dia de la sessió del ple municipal del mes de maig de 2016.

Santa Coloma de Gramenet, 25 de maig de 2016.- El proper dimarts 31 de maig, a les 10 hores, a la Sala de Govern de l’Ajuntament, el tinent d’alcalde i portaveu de l’Equip Municipal de Govern, Esteve Serrano, posarà a disposició dels mitjans de comunicació la informació que els/les periodistes pugueu necessitar respecte l’ordre del dia de la sessió plenària del Consistori que se celebrarà per la tarda (a les 19.00 hores).

 

Acte:

Sessió informativa sobre els temes del ple municipal del 31 de maig de 2016      

Data i hora:

Dimarts 31 de maig, a les 10 hores         

Lloc:

Sala de Govern de l’Ajuntament

Altres consideracions:

Us preguem confirmeu l’assistència  

 

Ordre del dia


 

 

1

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Servei d'Assumptes Generals]

 

Procedir al sorteig per a les Meses electorals corresponents a les Eleccions Generals a celebrar el 26 de juny de 2016.

 

 

 

 

 

2

 

Aprovació, si escau, de les actes número 3/2016 i 4/2016, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 4 d’abril i 25 d’abril respectivament.

 

 

 

3

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 

 

 

4

 

ALCALDIA - Actuant el Ple Municipal com a Junta General de la societat Gramepark, SA -

 

Proposta d'aprovació dels comptes anuals 2015 de la societat Gramepark, SA.

 

 

 

 

5

 

ALCALDIA - Actuant el Ple Municipal com a Junta General de la societat Grameimpuls, SA -

 

Proposta d'aprovació dels comptes anuals 2015 de la societat Grameimpuls, SA.

 

 

 

 

6

 

ALCALDIA [Intervenció]

 

Donar compte de l'execució pressupostària del primer trimestre de 2016.

 

 

 

 

7

 

ALCALDIA

 

Donar compte de l’informe sobre l’estat de desplegament del Reglament Municipal de Participació Ciutadana i Govern Obert.

 

 

 

 

8

 

ALCALDIA

 

Proposta d’aprovació de l’adhesió a la querella 4591-10, del Jutjat núm. 1 de Buenos Aires, República Argentina, per delictes de genocidi i lesa humanitat contra els responsables de la conculcació dels drets humans durant el franquisme.

 

 

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

 

Proposta d’aprovació de modificacions de crèdit del pressupost 2016.

 

 

 

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Recursos Humans]

 

Proposta d’aprovació de modificacions de la relació de llocs de treball.

 

 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Serveis Jurídics]

 

Proposta de desestimació del recurs de reposició presentat per la secció sindical a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i del sindicat Asamblea Democrática de Trabajadores (ADT) contra l’acord del Ple de 25 de gener de 2016, d’aprovació de la dissolució de l’Institut Municipal d’Esports (IME).

 

 

 

 

12

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

 

Proposta d'aprovació definitiva del Reglament del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

 

 

 

 

13

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA,COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Contractació]

 

Proposta d'aprovació de la convocatòria, en règim de concurrència, per a la concessió demanial de la finca situada a l'edifici de l'antic institut del passeig Llorenç Serra, 50-64.

 

 

 

 

14

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANNA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació inicial del text refós de la modificació puntual del PGM per a la millora de la xarxa d’espais lliures de la ciutat.

 

 

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

 


 


Per a més informació i/o contactes

Servei de Comunicació
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Dori Morillo/Ana Belén Pérez
Tf 93 462 40 13
morilloga@gramenet.cat
premsa.comunicacio@gramenet.cat