Treballs per agilitzar les obres a la plaça Alfons Comín

Les obres que s'estan realitzant són necessàries per realitzar la nova urbanització del tram del carrer Bruc entre el nombre 58 i el carrer Valentí Escales, inclosa en el projecte d'urbanització de la plaça Alfons Comín.La finalització dels treballs de la vorera del carrer Bruc està condicionada pels tràmits amb les companyies subministradores de serveis que han d'enterrar les seves línies aèries. S'està treballant per agilitzar la seva finalització.

Les obres d’urbanització de la Fase 1 de la plaça Alfons Comín  van iniciar-se el 25 de setembre de 2019 i es preveu que es finalitzin a l’abril de 2020. El pressupost d’adjudicació és de 381.149,99€.  Aquestes obres també inclouen la nova urbanització dels trams del carrer Bruc i Terrassa que discorren pels límits de l’àmbit de la plaça de nova creació. Aquesta plaça disposarà de zones enjardinades, zona de jocs infantils i zones d’estada equipades amb bancs; i es renovarà tot l’enllumenat públic del àmbit d’obra així com la xarxa de recollida d’aigües pluvials.