Treballs de millora de la seguretat viària al carrer Masnou

El pròxim dilluns, 22 de febrer, es començarà amb els treballs de millora de la seguretat viària i de la mobilitat per a vianants al carrer Masnou. Aquest carrer forma part del Camí Escolar de l'Escola Les Palmeres.

Imatge via Google

S’ampliarà la vorera per a l’ús de vianants (amb pilones) i se suprimirà el cordó d’estacionament que es troba al seu marge esquerre.

Amb aquesta intervenció es millorarà la seguretat viària en la circulació, ja que l’amplada de la calçada existent no és suficient per allotjar un carril de circulació i un cordó d’estacionament, i s’ampliarà l’espai reservat per a la mobilitat de vianants en un carrer amb les voreres molt estretes.

Aquesta intervenció vol potenciar el caràcter residencial del c. Masnou, que forma part de la xarxa viaria veïnal amb prioritat per a la mobilitat de les persones a peu.