Transformació del vas de la font de la Plaça de la Vila

Aquesta setmana s’estan realitzant les feines de transformació del vas de la font en jardinera ornamental.

Les espècies i varietats s’han escollit tenint en compte, a més a més de les seves característiques botàniques, estètiques i de floració per la seva rusticitat enfront la pressió de l’entorn urbà i la seva contribució en la millora de la biodiversitat. Proposem una combinació de plantes que permet gaudir de floració quasi tot l’any.

A tot el perímetre de la jardinera que no tingui mur s’instal.larà una tanca feta amb postes rodons de fusta natural i dos fileres de corda. Aquest model de tanca no és antivandàlica. Es per això que caldrà reforçar la protecció de la plantació, durant 3 mesos,  per garantir la seva implantació. Es col.locaran dos cartells informatius amb el nom de les plantes i el calendari de floració per compartir amb el ciutadans aquesta experiència de colors