Tractament antilliscant a les voreres per evitar les relliscades

Amb l'objectiu de millorar la seguretat de les voreres i, al mateix temps, evitar relliscades i caigudes dels vianants, l'Ajuntament continua amb el programa de tractament antilliscant en diferents carrers de la ciutat.

Amb l'objectiu de millorar la seguretat de les voreres i, al mateix temps, evitar relliscades i caigudes dels vianants, l'Ajuntament continua amb el programa de tractament antilliscant en diferents carrers de la ciutat. La propera setmana s'actuarà a les voreres de rambla de Sant Sebastià (des del número 80 fins el carrer d'Irlanda), també al carrer de la Mercè cantonada amb La Plata i al passatge de Pirineus (vorera dels números senars). L'actuació se centra en voreres amb desnivell i consisteix en el sanejament a fons del paviment i en l'aplicació d'un tractament líquid d'última generació que impedeix que el terra sigui relliscós per un termini aproximat de quatre anys. Al desembre ja es va intervenir a l'avinguda dels Banús cantonada amb Ramon Llull i durant l'any es continuarà millorant les voreres en aquells punts de la ciutat que sigui necessari.