Tractament anti-larves de mosquit al Parc fluvial del Besòs

A la nostra ciutat s’actua especialment a la zona del pont vell, a l’alçada de Can Zam i a l’alçada del cementiri municipal.

Amb la pujada de les temperatures, és habitual l’increment de larves de mosquit al Parc fluvial del Besòs. Aquest entorn disposa d’un programa específic de seguiment i control de la població de mosquits en el tram baix del riu Besòs. Amb aquest programa es fa un seguiment periòdic de les larves, sobretot durant els mesos de més calors, i si es detecta l’augment d’aquests insectes es realitza un tractament per combatre’ls i poder així disminuir la possible població de mosquits.

La darrera campanya de detecció i tractament d’eradicació de larves es va realitzar la primera quinzena de maig. A causa del recent increment larvari per les altes temperatures va ser necessari l’aplicació d’un tractament especial per eliminar-les. Aquest programa continua actiu en tot el tram baix del riu Besòs, tant a les poblacions de Sant Adrià del Besòs com Montcada i Reixac i a Santa Coloma. En concret a la nostra ciutat s’actua especialment a la zona del pont vell, a l’alçada de Can Zam i a l’alçada del cementiri municipal.