Tasques de manteniment de la xarxa d'aigües

Fins al 3 de febrer es fan treballs en el sistema d'abastiment d'aigua de la ciutat, entre els quals destaca el buidatge de la canonada d’aigua que baixa per la muntanya i desemboca al riu Besòs.

Des d’aquesta setmana i fins el 3 de febrer, l’empresa Aigües de Barcelona, està realitzant tasques de manteniment en el seu sistema d’abastiment d’aigua de la ciutat. Això comportarà, com ha informat Aigües de Barcelona a l’Ajuntament, el canvi en l’origen de l’aigua que, en comptes de procedir en la seva majoria del Ter, durant aquests dies haurà de procedir del riu Llobregat per a poder continuar amb l’abastiment. Aquest canvi implica, segons indica l’empresa, que l’aigua de l’aixeta pot tenir un gust diferent a l’habitual, per les diferents característiques organolèptiques d’un o altre origen; no obstant, mantindrà totes les garanties sanitàries. Quan hagin finalitzat les tasques de manteniment, es restablirà l’origen habitual de l’aigua –riu Ter- i, per tant, el gust tornarà a ser el de sempre.

Buidatge d’una canonada principal

Per altra banda, avui dilluns 27 de de gener, a partir de les 20:00h, l’empresa Aigües Ter-Llobregat, ATLL, té previst el buidatge de la canonada d’aigua que baixa per la muntanya i desemboca al riu Besòs. Aquesta maniobra de buidatge serà degudament senyalitzada, com ha informat ATLL a l’Ajuntament. La major part de la canonada s’ubica sota terra però poc abans d’arribar al riu es farà un buidatje a l’exterior, durant les hores que duri aquesta actuació (fins les 8:00 de dimarts 28 de gener) hi haurà un augment important en el volum d’aigua que porta aquesta canonada.