Talls de trànsit en la nova campanya municipal d'asfaltat

Amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i l'espai públic s'ha iniciat la tercera i última campanya d'asfaltat municipal del 2019, que reformarà la pavimentació i senyalització horitzontal i vertical de set carrers de la ciutat: Doctor Ferran, Balears, Nord, Alella, Mozart, Anselm del Riu i Edison.

Durant l'execució de les obres de fressat, aglomerat i senyalització no es podrà accedir als pàrquings perquè la calçada s'ocuparà en la seva totalitat. L'Ajuntament demana precaució i disculpes per les possibles molèsties que es puguin ocasionar. Als carrers del Doctor Ferran i i d'Alella, els treballs de fressat començaran el dia 14, i els d'aglomerat i senyalització, a l'endemà. Així mateix, al carrer de les Balears (en el tram entre av. de la Pallaressa i c. Prat de la Riba) les feines de fressat, aglomerat i senyalització es duran a terme en tres dies: 14, 15 i 16 d'octubre. I al mateix carrer de les Balears (en el tram comprès entre c. d'Aragó i av. de la Pallaressa), els treballs s'iniciaran el dia 16 i acabaran el dia 17. Per últim, al carrer del Nord i al carrer de Mozart, els treballs tindran lloc els dies 17 i 18 d'octubre.

Relació detallada dels talls

C. Dr. Ferran, entre l’av. Pallaresa i c. Josep Martorell

Inici: dilluns 14 d’octubre

Final previst: dimarts 15 d’octubre a les 20 h.

C. Alella, entre Pl. Alella i c. Mn Camil Rosell

Inici: dilluns 14 d’octubre

Final previst: dimarts, 15 d’octubre a les 20 h.

C. Balears, entre Av. Prat de la Riba i Av. Pallaresa

Inici previst: dilluns 14 octubre de 2019

Final previst: dimecres 16 d’octubre a les 20.00 h.

C. Balears, entre c. Aragó i Av. Pallaresa

Inici previst: dimecres 16 d’octubre a les 7.30 h

Final previst: dijous 17 d’octubre a les 20.00 h.

C. Mozart, entre Rb. del Fondo i c. Liszt

Inici previst: dijous 17 d’octubre a les 7.30 h

Final previst: dissabte 19 d’octubre a les 3.00 h

C. Nord, entre c. Mn. Camil Rosell i c. Cristòfor Colom

Inici previst: dijous 17 d’octubre a les 7.30 h

Final previst: dissabte 19 d’octubre a les 8.00 h.

C. Nord entre Ptge. Nord i c. Wilson

Inici previst: divendres 18 d’octubre a les 7.30 h

Final previst: dissabte 19 d’octubre a les 8.00 h