Aquest dilluns ha començat una campanya d'asfaltat

Es millorarà la pavimentació dels carrers del Doctor Ferran, Balears, Nord, Alella, Mozart, Anselm del Riu i Edison. Quan acabi el 2019, l'Ajuntament haurà arranjat en un any 25 carrers, amb una inversió de 834.816,55 €.

Amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i l'espai públic, aquest dilluns, dia 14 d'octubre, s'ha iniciat la tercera i última campanya d'asfaltat municipal del 2019, que reformarà la pavimentació i senyalització horitzontal i vertical de set carrers de la ciutat: Doctor Ferran, Balears, Nord, Alella, Mozart, Anselm del Riu i Edison. La superfície d'aquestes actuacions és de 7.095 m2 i la inversió realitzada ascendeix als 223.478,7 €. Amb aquesta darrera campanya, s'hauran pavimentat en un any un total de 25 carrers; uns treballs que abasten una superfície de 24.870 m2 i que suposen una inversió anual de 834.816,55 €.

En primer lloc, s'arranjaran els següents carrers: Doctor Ferran (en el tram entre l'avinguda de la Pallaresa i el carrer de Prat de la Riba); Balears (entre c. Aragó, av. Pallaresa i c. Prat de la Riba); Nord (entre Mossèn Camil Rossell i Cristòfor Colom); Alella (en el tram comprès entre els carrers de Roma i Mossèn Camil Rossell), i Mozart (entre rambla del Fondo i el carrer de Liszt). S'actuarà sobre 5.565 m2 i s'hi invertirà 175.343,92 €. 

Talls de trànsit

Durant l'execució de les obres de fressat, aglomerat i senyalització no es podrà accedir als pàrquings perquè la calçada s'ocuparà en la seva totalitat. L'Ajuntament demana precaució i disculpes per les possibles molèsties que es puguin ocasionar. Als carrers del Doctor Ferran i i d'Alella, els treballs de fressat començaran el dia 14, i els d'aglomerat i senyalització, a l'endemà. Així mateix, al carrer de les Balears (en el tram entre av. de la Pallaressa i c. Prat de la Riba) les feines de fressat, aglomerat i senyalització es duran a terme en tres dies: 14, 15 i 16 d'octubre. I al mateix carrer de les Balears (en el tram comprès entre c. d'Aragó i av. de la Pallaressa), els treballs s'iniciaran el dia 16 i acabaran el dia 17. Per últim, al carrer del Nord i al carrer de Mozart, els treballs tindran lloc els dies 17 i 18 d'octubre.

Millora de la seguretat viària

En el tram del carrer de les Balears comprès entre el carrer d'Aragó i l'avinguda de la Pallaresa es procedirà, per motius de seguretat viària, a retirar el cordó d’estacionament existent al marge esquerre, donat que en aquest tram l’amplada actual de la zona de circulació de la calçada és massa estreta perquè dos autobusos es puguin creuar en condicions de seguretat. I en el tram del carrer de Santiago Rusiñol, comprés entre el carrer d' Aragó i el carrer de València (carril bus existent en el marge dret), s'hi procedirà a instal·lar una plataforma d’embarcament de bus a la parada existent, de manera que es podrà recuperar el cordó d’estacionament suprimit.  

Els dies 19 i 20,  a l 'av. Anselm del Riu i el c. Edison

En una segona fase, concretament el cap de setmana del 19 i el 20 d'octubre, es realitzarà la pavimentació de l'avinguda de l'Anselm del Riu (entre el c. Víctor Hugo i el  c. Edison), i del carrer d'Edison. Els treballs s'iniciaran a les 8 h del dia 19 d'octubre i finalitzaran el dia 20. S'hi destinaran 48.134,78 € i la superfície d'actuació en calçada és d'aproximadament 1.530 m2.

Un manteniment necessari per garantir-ne la seguretat

Factors com el desenvolupament i la potenciació de la xarxa de transport públic de la ciutat, l'increment del trànsit dels vehicles particulars i la influència de les inclemències meteorològiques incideixen en el deteriorament i la degradació de la calçada. Així doncs, les campanyes municipals d'asfaltat són obres de manteniment del tot necessàries que es realitzen de manera periòdica per assegurar la seguretat de la conducció i de les persones vianants.

Anteriors campanyes

Amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i l'espai públic, l'Ajuntament va iniciar la primera campanya d'asfaltat a l'octubre de l'any passat. Aleshores se'n van beneficiar diversos trams de dotze vies urbanes de la ciutat: Florència, Santa Anna, Santa Gemma, Mas Marí, Jacint Verdaguer, Baró, Jaume Gordi, Valentí Escales, Isaac Albéniz, passatge dels Brancatges, avinguda d'Anselm del Riu i Liszt. La superfície total d'actuacions va ser de 8.645 m2 i s'hi va invertir un total de 221.391,89€. Així mateix, la segona campanya d'asfaltat es va iniciar al desembre del 2018 i va millorar diversos trams de sis carrers de la ciutat.

Els quatre primers es van realitzar a finals del 2018 (Gaspar, avinguda de Santa Rosa, Sant Andreu i Av. Catalunya). I al primer trimestre del 2019 es van asfaltar la rambla del Fondo (entre els carrers de Beethoven i Mozart) i la rambla de Sant Sebastià (entre els carrers d'Irlanda i Sicília). En aquest cas, la superfície total d'actuacions va ser de 9.130,15 m2, amb una inversió de 389.945,96 €.

Properes actuacions

Al darrer Ple, celebrat el passat 30 de setembre, es va aprovar la millora de l’asfaltat de tres carrers més: Cabrera, Magalhaes i passatge de Listz.
Per dur a terme aquestes obres, que tindran lloc l'any 2020, l’Ajuntament ha aprovat una modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2019, per import de 275.000 €.