Suport del Ple municipal a la vaga feminista del 8 de març

A la sessió del Ple municipal de febrer, celebrada aquest dilluns 26, s’ha aprovat donar suport a la vaga feminista i a les mobilitzacions previstes el proper dia 8 de març, amb motiu de celebrar-se el Dia Internacional de les Dones. Aquesta commemoració vol donar visibilitat a la falta d’igualtat entre homes i dones i la LGTBIfòbia. També al Ple s’ha donat llum verda a la proposta inicial de l’Ordenança sobre soroll i vibracions del municipi i s’ha acordat sol•licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que permeti parades intermèdies a demanda en els trajectes d’autobús durant la nit, entre altres temes d’interès.

En el marc del proper dia 8 de març, Dia Internacional de les dones, al Ple Municipal que s’ha celebrat aquesta tarda, s’han aprovat dues mocions de suport a la vaga feminista en el marc de la jornada reivindicativa prevista per aquell dia, mocions presentades pels grup municipals del PSC i de GE-ICV-EUiA. Les dues han estat aprovades amb els vots d’aquests grups municipals i de SOM Gramenet, l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PP. La jornada consistirà en una vaga feminista a nivell estatal i mobilitzacions ciutadanes per tot el territori. D’aquesta manera la ciutat de Santa Coloma de Gramenet s’hi suma a una jornada convocada per la Coordinadora Feminista. En aquest sentit, en el Ple s’ha donat suport explícit a:

  • a.   La mobilització i visualització de les dones més invisibilitzades al llarg de la història: les mestresses de casa que realitzen sense sou ni drets laborals un treball vital per a les famílies i la societat.
  • b.    Donar suport als instituts i centres joves perquè la coeducació i conscienciació del jovent són imprescindibles per una societat lliure de violències masclistes i discriminacions de gènere.
  • c.    Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la priorització de pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar: dependència, salut, educació i criança.
  • d.    Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència masclista i exigir la posada en marxa immediata del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere amb una dotació pressupostària real.

  
La jornada reivindicativa prevista per al 8 de març, Dia Internacional de la Dona, té l’objectiu de visibilitzar les desigualtats de gènere existents al nostre país i a tot el món, i la necessitat de trencar amb el patriarcat. Les xifres parlen per si mateixes; al 2017 a Espanya 49 dones van ser assassinades per violència masclista, 8 d’elles a Catalunya; les dones pateixen pitjors condicions al llarg de la vida laboral –dos de cada tres pensionistes que no arriben al salari mínim, són dones, i la bretxa salarial s’ha incrementat un punt en relació al 2017; les dones pateixen taxes d’atur superior als homes –segons dades de l’INE un 13,85% són dones i 11,85 són homes; entre altres. 

Nova ordenança sobre el soroll i les vibracions

El Ple Municipal ha aprovat de manera inicial l’Ordenança sobre el soroll i les vibracions al municipi, amb els vots a favor del grup municipal socialista i l’abstenció dels grups municipal del PP, de GE-ICV-EUiA, Ciutadans i SOM Gramenet. El nou document és una actualització de l’actual normativa local de novembre de 2006 i alhora suposa una adaptació a la directiva europea vigent i de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu general de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i la convivència veïnal, amb protecció del municipi contra la contaminació acústica i alhora poder gestionar de manera eficaç tant el soroll ambiental com el soroll interior de les comunitats de veïns i veïnes. Un dels trets destacats es l’establiment d’un nou “Mapa de Capacitat Acústica a Santa Coloma” per identificar i reduir els impactes i vibracions especialment identificades a certes vies públiques de més concurrència i/o activitat ciutadana. 

Un altre dels punts importants de la nova Ordenança és en relació a la millora i l’eficàcia en les actuacions de resposta a les possibles molèsties de sorolls que es generin dins d’una comunitat veïnal. Un cop s’aprovi el document definitiu, que tindrà en compte el procés de participació realitzat amb la ciutadania, una de les novetats serà la capacitat d’actuació directa i sancionadora de la Policia Local. Així, quan un veí o veïna avisi al cos de seguretat local per molèsties de sorolls, l’agent en servei tindrà la potestat per mesurar el nivell de soroll i si aquest excedeix el permès  podrà aixecar acta, el que podrà donar lloc a una sanció directa. Fins ara la Policia Local podia avisar de les molèsties als veïns o veïnes que l’estaven causant però no podia fer mesures i sancionar. Suposarà una millora en la eficàcia d’intervenció en aquest tipus de molèsties que perjudiquen la convivència ciutadana.

Aquesta nova ordenança forma part del Pla d’Actuació Municipal i l’objectiu és millorar el benestar de la ciutadania i contribuir a un entorn més amable i amb menys contaminació acústica.

Parades intermèdies d’autobús nocturn

A proposta dels grups municipals del PSC i SOM Gramenet, al Ple d’avui s’ha aprovat una moció que té la finalitat de sol•licitar a l’AMB que estudiï la forma de concretar la parada intermèdia dels autobusos, durant la franja horària de les 21 hores a les 8 hores del dia següent, per a totes les dones que ho sol•licitin i, també si escau, per als menors i les persones amb mobilitat reduïda. L’objectiu primer és garantir el drets de les dones a la seguretat i a la mobilitat.  

Altres punts de l’ordre del dia

Durant el Ple també s’ha donat compte de les dades de Padró Municipal d’Habitants relatives a 31 de desembre de 2016. En aquest sentit, la dada aprovada és de 118.675 habitants a Santa Coloma, el que suposa un increment de 110 persones respecte a l’any anterior. 

El Ple ha aprovat també la proposta de bonificacions de quotes de l’IBI i l’IAE a diverses empreses de la ciutat que gestionen les piscines municipals. La proposta estipula que l’activitat esportiva suposa un bé públic i per tant està justificada la declaració d’utilitat municipal i d’interès social, requisit indispensable per a poder bonificar les quotes de l’IBI i IAE. En el cas de l’empresa Placogest Sport S.L., que gestiona el CER del Raval, s’ha aprovat una bonificació íntegra de l’IBI, del 95% (actualment està exempt pel que fa a l’IAE). En el cas de Duet Can Zam, s’ha donat llum verda a la bonificació íntegra de l’IAE, i d’un 95% en el cas de l’IBI per al 2018. Pel que fa a Duet Rambla del Fondo S.A., s’aplicarà una bonificació de la quota íntegra de l’IAE i de l’IBI d’un 95%. Aquest punt ha estat aprovat amb el vot afirmatiu del grup municipal socialista i del PP, i els vots en contra de GE-ICV-EUiA, Ciutadans i SOM Gramenet.

La resta de mocions aprovades:
- Moció de suport a la reivindicació de l’AMAP  per rebutjar l’increment de la tarifa de l’aigua en alta per ATLL presentada per PSC, Gent d’Esquerres-ICV-EUiA i SOM Gramenet.


 - Moció per la defensa del drets humans del poble saharaui, presentada pels grups municipals de Gent d’Esquerres-ICV-EUiA, SOM Gramenet i PSC. 


- Moció per sol·licitar l’apropament dels presos catalans Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Joaquim Forn i Oriol Junqueras presentada per SOM Gramenet.