Subvencions al foment d'activitats comercials i de serveis

És una de les mesures que va anunciar l'alcaldessa Núria Parlon el passat 22 de febrer per impulsar i dinamitzar el comerç local i es poden demanar a partir de l'1 de juny.

El 30 d'abril, en compliment d'una de les deu mesures que va anunciar l'alcaldessa el passat 22 de febrer per
impulsar i dinamitzar el comerç local, es van aprovar en la Junta de Govern Local les bases reguladores per atorgar subvencions per part de l'Ajuntament a projectes destinats al foment d'activitats en el sector comercial i de serveis durant l'any 2013.

Poden ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que estableixin noves activitats comercials de serveis i/o de pública concurrència en els carrers dels eixos comercials del centre i els entorns dels mercats municipals de l'1 de gener al 30 de novembre de 2013. Els períodes de presentació són: de l'1 al 30 de juny, de l'1 al 30 de setembre i de l'1 al 30 de novembre.

Objecte de la subvenció: despeses per legalitzar les seves activitats. L'import màxim de la subvenció serà de 910 €
per persona beneficiària.

Més informació, al Departament de Comerç (plaça de l'Olimp, 3) de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores.