Sol·licituds d’ajuts econòmics per a les activitats d’estiu

A partir del dilluns 28 es poden demanar aquestes prestacions a l’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania (OIAC).

Del 28 d’abril al 9 de maig és el termini per sol·licitar les prestacions econòmiques destinades a facilitar la participació dels infants i adolescents colomencs en les activitats d’estiu (casals, colònies, campaments, rutes i activitats esportives) que organitzen diverses entitats. Dels ajuts, s’en beneficiaran els menors de 18 anys de famílies amb una situació econòmica d’especial vulnerabilitat.

Les sol·licituts s’han de presentar a l’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania (OIAC), de dilluns a dijous de 8.30 a 17.30 i divendres de 8.30 a 14.30. Les resolucions es donaran a conèixer el 30 de maig. Més informació sobre la documentació i els tràmits, al telèfon 93 462 40 40.