Sol·licitud d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis

Les bases reguladores específiques per a atorgar subvencions a la rehabilitació d'edificis i habitatges en tot el terme municipal han estat aprovades.

L'Ajuntament ha aprovat les bases reguladores específiques per a atorgar subvencions a la rehabilitació d'edificis i habitatges en tot el terme municipal. Els ajuts es ircunscriben a aquelles obres finalitzades en el període comprès entre l'1 de gener de 2006 i el 31 de desembre de 2009, que tinguin expedient obert a l'Oficina Local d'Habitatge i les actuacions s'hagin presentat en alguna de les convocatòries unicipals anteriors. El termini de resentació de sol · licituds resta obert fins a 26 de març. Les persones interessades han de presentar una instància a l'avinguda de la Generalitat, 112 (tel. 93 392 47 45). Les bases, en què s'especifica la documentació necessària per optar als ajuts, estan publicades en www.gramenet.cat.