L'1 de juny

S’obren les inscripcions a totes les activitats d’estiu adreçades a la infància i l’adolescència

L’Ajuntament ha ampliat i diversificat l’oferta per facilitar la conciliació familiar i laboral. També s’ha incrementat la inversió per oferir una agenda d’estiu a l’abast de totes les famílies.

A partir de l’1 de juny, s’obriran les inscripcions a colònies, casals, campus esportius, teatre, jocs en família, etc. adreçades als nens i nenes i als i les joves de la ciutat, i programades durant els mesos de juliol i agost. Enguany, s’ha ampliat i diversificat l’oferta amb relació a altres anys (sense tenir en compte el 2020, quan es va haver d’adaptar a la pandèmia), per facilitar la conciliació laboral i familiar, acompanyar als infants i joves emocionalment fent diferents activitats, i oferir propostes que esdevinguin espais de descoberta i coneixement.

El 2021, l’Ajuntament també ha fet una inversió molt important per oferir una agenda d’estiu a l’abast de totes les famílies. Per primer cop s’ofereixen colònies, que seran finançades en un 80% per l’Ajuntament per a tots els nens i nenes que s’inscriguin. També es duran a terme moltes activitats gratuïtes per a infants, com el teatre familiar o les activitats de «Juguem amb família», o per a joves, com l’«Esport lliure», el «Casal a cegues» o el «Basket Beat».

Des dels equipaments joves de la ciutat, CRIJ Rellotge XXI i CRJ Mas Fonollar, s’ha programat una oferta molt diversa que vol ajustar-se al màxim a les necessitats i inquietuds dels i les joves, donant resposta a totes les franges d’edat d’entre els 12 i els 35 anys. Totes les activitats compliran les normatives sanitàries en vigor sobre mesures addicionals de prevenció, protecció i organitzatives, durant el perllongament de la crisi sanitària.