S’inauguren les pistes de petanca de la Guinardera

S’han arranjat cinc pistes de petanca de mides reglamentàries en una superfície d’uns 1.000 m2. Ara fa un any, aquestes obres van ser sotmeses a l’opinió del veïnat i de les persones usuàries.

Dissabte, 1 de juliol (11.00), tindrà lloc la inauguració oficial de les pistes de petanca del barri de la Guinardera en el decurs d’un acte festiu al qual assistirà l’alcaldessa Núria Parlon.

S’han arranjat cinc pistes de petanca de mides reglamentàries en una superfície d’uns 1.000 m2. Tot plegat ha suposat, entre altres coses, l’execució d’una xarxa de drenatge per a la recollida d’aigües pluvials; l’arranjament i la construcció de murs de contenció dels talussos; la pavimentació mitjançant soleres de formigó del perímetre nord; el sanejat i la recol·locació de  mobiliari urbà existent, i l’enllumenat.

Ara fa un any, aquestes obres van ser sotmeses a l’opinió del veïnat i de les persones usuàries. El cost del projecte ha estat de 48.968,50 €.