S’inaugura l’Oficina d’Atenció a les Entitats al Centre Cívic del Fondo

És un nou servei que s’adreça a les organitzacions i als grups de persones no constituïts com a tal.

L’OAE resoldrà els dubtes sobre la gestió de l’entitat. Personal professional especialitzat oferirà assessorament per contribuir a la millora del col·lectiu. Les persones interessades a accedir-hi han d’entrar a la pàgina www.gramenet.cat/oae i omplir el formulari exposant la consulta. En breu, rebran la confirmació del dia i l’hora d’atenció (tots els assessoraments s’atendran els dijous de 18.00 a 20.00 h).

Pel que fa a les àrees d’assessorament, n’hi ha tres: gestió de persones (contractació, riscos laborals, altes, baixes,quitances...), jurídica (estatuts, certificacions...) i comptable (obligacions fiscals, auditories, control pressupostari...).

Més informació, a l’adreça electrònica oficinaentitats@gramenet.cat i al 649 384 344 (tardes).