S’imposen 25 multes a bancs i caixes per tenir habitatges buits més de dos anys

161 dels 223 habitatges inspeccionats eren buits, i la majoria d’aquests pisos són d’entitats financeres. La recaptació de multes per mal ús d’habitatges és per ajudar les famílies sense recursos.

Per lluitar contra els habitatges buits i facilitar l’accés de les famílies colomenques al lloguer social, l’Ajuntament té en marxa el Pla d’acció contra el mal ús dels habitatges (PACMUH). Aquest estiu s’han complert dos anys des de l’inici d’una mesura, que fou pionera a Catalunya, amb la qual l’Ajuntament inspecciona, detecta i sanciona, en el marc de la Llei catalana d’habitatges, els propietaris i les propietàries amb pisos tancats des de fa més dos anys, que no registren cap ús familiar o personal ni consums de subministres. El Pla es porta a terme amb l’acció conjunta de diversos serveis municipals: Disciplina Urbanística i Activitats, Mediació, Serveis Socials i Policia Local. L’objectiu és que els habitatges buits que incompleixin la normativa passin a formar part de la borsa social d’habitatges de la ciutat.

Durant 26 mesos de treball continuat, que comença amb la detecció o recepció de queixes veïnals pels serveis de proximitat —les regidories de districte, l’Alcaldia als barris, la mediació comunitària i la Policia Local—, s’han inspeccionat 223 habitatges i en 161 dels casos n’han estat declarats buits. En aquest marc, ja s’han imposat 25 multes coercitives als propietaris —en tots els casos són bancs i caixes— i estan en marxa 29 expedients de sanció imminent de llars que porten buides des de fa més de 24 mesos i que han registrat queixes per part del veïnat.

L’Ajuntament destina la recaptació de les multes —cada sanció és de 2.500 euros— a reforçar els ajuts a les famílies amb pocs recursos, a partir del fons municipal de contingència social, perquè aquests colomencs i colomenques puguin accedir a un habitatge social o bé puguin pagar la llum, l’aigua o el gas en cas d’avís de tall de subministrament. Actualment, l’Ajuntament ha allotjat 13 famílies en risc d’exclusió en habitatges de lloguer social cedits per les entitats bancàries, gràcies a la signatura de diversos convenis de col·laboració.

Contra els desnonaments


A l’abril es va celebrar a l’Ajuntament un Ple extraordinari sobre els problemes de l’habitatge a la ciutat, en què va participar la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Vivienda Gramenet (PAHV) i altres entitats ciutadanes. El Ple va acordar demanar a les entitats financeres i els governs autonòmic i central la paralització de tots els processos de desnonament i la dació en pagament per a aquelles famílies en risc d’exclusió, entre altres peticions. L’acció continuada i conjunta entre la PAHV, la societat civil organitzada i l’Ajuntament, ha aconseguit també aturar tots els processos d’execució hipotecària a Santa Coloma que s’han pogut gestionar conjuntament en els darrers dos anys.