Signat el pacte que regula la telefonia mòbil en la ciutat

El passat dia 25 de juny, en un acte que va estar presidit per l'alcalde, Bartomeu Muñoz, es va signar un pacte entre l'Ajuntament, representants de la ciutadania i de les operadores de telefonia mòbil (Telefònica, Vodafone, Aurenja i Yoigo).

El passat dia 25 de juny, en un acte que va estar presidit per l'alcalde, Bartomeu Muñoz, es va signar un pacte entre l'Ajuntament, representants de la ciutadania i de les operadores de telefonia mòbil (Telefònica, Vodafone, Aurenja i Yoigo).

Mitjançant aquest acord han quedat establertes les condicions generals que regiran la relació entre les tres parts per tal de garantir que la nostra ciutat tingui un bon servei de telefonia mòbil i al mateix temps que es compleixin els procediments de legalització de les instal·lacions actuals i futures d'antenes de telefonia. El pacte contempla també complir unes normes de bones pràctiques, no només de tipus mediambiental, sinó de consens amb les entitats que representen a la ciutadania quan es vagi a portar a terme una instal·lació de telefonia mòbil en Santa Coloma.

El procés per a la signatura d'aquest pacte va començar al setembre de 2008. La Direcció General de Comunicacions de la Generalitat, a la vista dels conflictes que estava generant en diversos municipis el desplegament de les antenes de telefonia, va proposar a les universitats UAB i UOC que dissenyessin un mètode perquè els ajuntaments poguessin abordar el problema. Un grup d'experts de la universitat va fer el disseny i una empresa especialitzada (Centre de Recerca en Governança del Risc) ha portat a terme l'posada en marxa, mitjançant una metodologia de participació destinada a reduir els conflictes entre administració i administrats.

El pacte per a les instal·lacions de telefonia en Santa Coloma s'ha signat amb un alt grau de consens. Col·lectius com la Federació d'Associacions de Veïns de Santa Coloma (FAVGRAM), la Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI), la Coordinadora de Grups de Dones o la Federació d'Entitats Veïnals i Associatives de Santa Coloma (FEVAG), són les entitats signants.

A partir de la signatura del passat 25 de juny, al costat del context legal ja existent, la ciutat de Santa Coloma té un marc de consens que ha donat lloc als criteris per a regularitzar el que existia fins a ara en matèria de telefonia mòbil i unes pautes pel seu desenvolupament en el futur. Tantmateix, com resultat del procés d'aquest pacte, s'ha creat una herència participativa en forma de comissió de seguiment, formada per les tres parts -veïns, operadores i Ajuntament-, que treballarà perquè si sorgeixen conflictes se solucionin en una taula de negociació.