Sessió informativa sobre el Ple del 29 de novembre

Trobada informativa sobre l’Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple Municipal que tindrà lloc el proper dilluns dia 29 de setembre.

Santa Coloma de Gramenet, 25 de setembre de 2014.- El proper dilluns dia 29 de setembre, a les 10 hores a la Sala de Govern de l’Ajuntament, el tinent d’alcalde i portaveu de l’Equip Municipal de Govern, Esteve Serrano, posarà a disposició dels mitjans de comunicació la informació que els/les periodistes pugueu necessitar respecte l’Ordre del dia de la sessió plenària del Consistori que se celebrarà per la tarda (19.00 hores).

A efectes informatius, us adjuntem l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple municipal, que tindrà lloc el dilluns 29 de setembre, a les 19 hores..

Ordre del dia


 

 

1

Lectura i aprovació de l’acta número 9/2014, corresponent a la sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2014.

2

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3

ALCALDIA

Fitxar com a festes locals del municipi de Santa Coloma de Gramenet per a l'any 2015, els dies 1 de juny i 24 de setembre.

4

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE I  MOBILITAT

Proposta d'provació inicial de la modificació del Pla General Metropolità del Recinte de Torribera i entorn.

5

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE I MOBILITAT

Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del PGM a l'àmbit del Polígon d'Expropiació núm. 17 definit al Pla Especial dels Barris del Sector Singuerlín.

6

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE I MOBILITAT

Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial dels Barris del Sector Singuerlín, a l'àmbit del Polígon d'Expropiació núm. 17.

7

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS MUNICIPALS, COMERÇ I MERCATS I TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE I MOBILITAT

Proposta de suspensió temporal de l'atorgament de llicències d'activitats i obres d'habitatges d'ús turístic.

8

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS MUNICIPALS, COMERÇ I MERCATS I TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE I MOBILITAT

Proposta de suspensió temporal de l’atorgament de llicències d’activitats i obres de clubs de fumadors.

MOCIONS

PRECS I PREGUNTES

 

 


 

Nota important

 

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.