Segona fase del projecte A-porta: contra la solitud no volguda entre la gent gran

Prop d’un 50% de les persones grans acullen les visites del projecte A-porta a Santa Coloma. El segon porta a porta detecta casos de solitud no volguda i aïllament entre la gent gran.

Foto de família

Prop d’un 50% de les llars de persones grans dels barris de Can Mariner i el Centre de Santa Coloma de Gramenet visitades han obert la porta de casa seva per ser informades i entrevistades per les Picaportes del projecte A-porta. Les Picaportes són veïns i veïnes del mateix barri que assessoren i aconsellen gratuïtament el seu veïnat, visitant totes i cadascuna de les llars per detectar possibles casos de solitud no volguda i d’aïllament entre la gent gran.

De les 700 visites previstes en sis mesos, des del maig ja s’han visitat 232 llars amb un percentatge del 47% d’entrevistes realitzades, cosa que mostra com l’acollida està essent molt positiva entre el veïnat, majoritàriament persones grans majors de 70 anys que viuen soles. 

Aquests són alguns dels resultats del porta a porta que s’està desplegant a Santa Coloma de Gramenet des de fa un mes i mig, i que s’han avançat avui a la presentació de la segona fase del projecte A-porta. L’acte ha anat a càrrec de l’alcaldessa Núria Parlon; el president de la CONFAVC, Jordi Giró i el vicepresident segon de la FAV Gramenet (FAVGram), Alberto Cruzado

La intervenció porta a porta als barris de Can Mariner i el Centre té per objectiu millorar-ne les condicions de vida de la gent gran mitjançant la detecció de situacions d’aïllament i/o de solitud no volguda, activant un servei d’acompanyament, d’escolta activa i d’atenció emocional.

L’alcaldessa, Núria Parlon, ha subratllat que el treball comunitari és molt necessari. "Amb aquesta segona fase del projecte es legitima aquest mètode per apropar-nos a la ciutadania. És a partir d'aquest intercanvi quotidià, a través de la paraula i la confiança amb persones que són del teu barri, que s'ajuda a atendre les necessitats de les persones", ha afegit.

A l’acte, també hi han assistit algunes de les 8 Picaportes de Santa Coloma que han pogut trobar casos de persones grans que viuen soles i que podrien estar vivint en una situació de vulnerabilitat, soledat o d’aïllament. Un cop detectats aquests veïns i veïnes i, per tal d’augmentar la seva qualitat de vida i l’autonomia, les Picaportes els estan assessorant sobre els recursos de què disposen a la seva barriada i els ofereixen solucions a les situacions d’aïllament i solitud no volguda, ja sigui derivant-los al programa “Sempre Acompanyats” liderat per la Creu Roja, als serveis socials de l’Ajuntament o bé els fan acompanyament personalitzat.

El projecte d’apoderament veïnal A-porta és un programa social de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i la cooperativa iesMed SCEL que a Santa Coloma compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Departament de Drets Socials de la Generalitat.

A més, és possible gràcies a l’estreta col·laboració amb la FAV de Santa Coloma, l’AV de Can Mariner, les entitats del barri i el programa “Sempre Acompanyats”, de la Fundació “la Caixa”. Es tracta d’un programa liderat per la Creu Roja i altres entitats, des del qual es va constituir ara fa uns mesos el Grup d’Acció Social (GAS), format per un total de 15 agents entre administració i entitats locals.

Dona d’entre 81 i 90 anys, sola i més aïllada arran de la pandèmia

El perfil majoritari de les persones grans (un 81% de les entrevistades) que s’hi estan trobant les Picaportes amb el porta a porta a Can Mariner i el Centre és el de una dona gran, d’entre 81 i 90 anys, que viu una situació de soledat no volguda i d’aïllament més pronunciat arran de la pandèmia. Pel que fa els homes entrevistats, el percentatge és d’un 19%. Per edats, un 48% són persones d’entre 81 i 90 anys; un 37% tenen entre 70 i 80 anys i un 15% tenen més de 91 anys.

A més, a les 232 llars visitades s’han trobat 18 casos pendents de supervisió (un 7’7%); 4 casos s’han derivat a l'Ajuntament de Santa Coloma per l’atenció al programa "Sempre Acompanyats" i 14 casos estan pendents de supervisió i derivació apropiada (s'examina cas per cas amb tècniques de l'Ajuntament per a una posterior derivació). Només un 12% de les entrevistes han estat rebutjades i un 14% han estat posposades per a fer una visita posterior. 

Algunes de les causes d’aquest aïllament detectades al projecte A-porta són degudes a la pandèmia, ja que les persones grans soles detectades han vist anul·lades o restringides les activitats socials que duien a terme abans de la COVID19. Precisament, aquest aïllament  detectat als barris d’intervenció ha propiciat la destacada acollida de les veïnes Picaportes entre el col·lectiu de persones grans. 

Tot i que és aviat per a concloure dades definitives i les casuístiques del perquè de l’aïllament entre aquest col·lectiu són variades, es poden bestreure els següents perfils trobats que sol·liciten l’accés a serveis d’acompanyament: persones amb mobilitat reduïda que demanen servei d’acompanyament a les seves llars; persones que estan vivint un dol i necessiten suport emocional i acompanyament; persones que mantenien una vida social activa i la pandèmia les ha desvinculat de les activitats socials; familiars de persones grans que sol·liciten l'acompanyament per als seus familiars d’edat avançada com a reforç a acompanyament que ja els estan fent ells; possibles solucions a l'aïllament derivat de les barreres arquitectòniques que es troben (habitatges sense ascensor, manca de proximitat a recursos comunitaris, ...); persones que, tot i no sentir-se soles, agrairien el servei de trucades telefòniques d'acompanyament i altres casos relacionats amb serveis socials de Santa Coloma.