Santa Coloma renova els contenidors d'escombraries

Al març s'hauran canviat els 750 contenidors grisos de rebuig. S'inverteixen cada any gairebé set milions d'euros en recollida d'escombraries i neteja viària.

La setmana passada va començar la renovació total dels contenidors d'escombraries de la fracció de rebuig, els de color gris. Aquest canvi completa el procés de modernització de tots els contenidors de la ciutat, que es va iniciar l'any passat amb el canvi dels contenidors destinats a la recollida selectiva. A un ritme aproximat d'uns 25 recipients diaris, s'espera que finalitzi el desplegament a mitjans de març, ja que a la nostra ciutat hi ha un total de 750 unitats d'aquest tipus. La inversió que fa l'Ajuntament en aquests nous contenidors és superior al milió d'euros.

Els nous contenidors grisos estan fabricats amb materials lleugers, tenen una capacitat de 3.200 litres, són resistent a la corrosió, les gelades, la calor, i els productes químics, i la seva forma facilita el manteniment i la neteja periòdica. Entre altres millores, el nou model disposa d'un element tàctil identificatiu que pot ser reconegut per invidents.
Construït amb obertura de la tapa de gran capacitat, se situa al costat de la vorera per a l'entrada de residus mitjançant pedal; aquest permet dues posicions, des de la vorera i la calçada, encara que està preparat per col·locar una maneta que permeti obrir la tapa de forma manual.
En aquest sentit, l'Ajuntament, d'acord amb CEMFIS, l'entitat local que treballa en defensa de les persones amb diversitat funcional o discapacitat, instal·larà trenta contenidors amb palanca manual en diferents punts suggerits per aquesta associació.

El contenidor disposa també d'un sistema d'alineació i centrat per donar unitat i ordre en els punts on se situen les illes de contenidors, que incrementa notablement la sensació d'ordre del conjunt. Aquests mateixos elements d'ancoratge, col·locats a terra al final dels dos últims contenidors de la bateria, permeten també que els vehicles no envaeixin la zona senyalitzada per a residus.

Neteja i control

Amb la nova contracta de neteja i recollida d'escombraries de rebuig que es va posar en marxa el passat mes d'octubre, quan va ser adjudicada a l'empresa Cespa, es van iniciar noves mesures més exigents per aconseguir una ciutat més neta: uns sistemes automàtics de control, la renovació dels camions i vehicles de hidroneteja, el canvi de tots els contenidors i el compromís de l'empresa i de l'Ajuntament de mantenir campanyes de sensibilització ciutadana per guanyar en el compliment de les ordenances, del civisme i la responsabilitat. L'actual campanya a favor de la recollida dels excrements de gossos a la via pública, i l'augment significatiu del cost de les infraccions per aquest motiu, formen part d'aquests acords. Cal recordar que la major inversió periòdica que fa l'Ajuntament és la destinada a la neteja viària ia la recollida d'escombraries (el preu del contracte cada any és de 6.875.732,90 euros).