Santa Coloma de Gramenet posa en marxa una nova planta solar a l’escola Torre Balldovina.

L'alcaldessa, Núria Parlon, ha visitat aquest divendres les noves intal·lacions.

 

 

La nova planta, amb una potència instal·lada de 23 kw pic tindrà una producció anual estimada de 25000 kw hora, ocupa uns 180 m2 al terrat de la mateixa escola i produirà un estalvi d’emissions de CO2 a l’atmosfera de 11,6 tones per any.

Es tracta de la primera planta fotovoltaica visitable de la ciutat, per la pròpia disposició del terrat, i tindrà un programa d’educació ambiental que oferirà tallers d’introducció a les energies renovables per tots els escolars de Santa Coloma.

El Programa d’energies renovables de Santa Coloma de Gramenet disposa ja de sis instal·lacions fotovoltàiques en funcionament. La  primera  va ser l’IES Ramon Berenguer IV (5 kwp de potencia), després van seguir el CEIP Ferran de Sagarra (17,45 kwp), la Biblioteca Central (10 kwp), el Polígon d’empreses Bosc Llarg (9 kwp) la gran instal·lació al cementiri de Santa Coloma (100 kwp), i aquesta última de l’escola Torre Balldovina (23,3 kwp) que tot just s’inaugura.

En conjunt, Santa Coloma disposa de 1.260 metres quadrats de panells solars fotovoltaics i de 2.500 m2 de panells solars tèrmics en funcionament, el que suposa un estalvi total anual de 1.000.000 de  kW/hora, l’equivalent a l’electricitat consumida per 145 famílies de la ciutat, i un estalvi d’emissions atmosfèriques de 470 tones/any de diòxid de carboni (CO2).

L’Ajuntament de Santa Coloma ha realitzat aquest projecte amb el finançament del Fons Estatal per la Sostenibilitat Local 2010 del Govern de l’Estat.

Amb el nou parc solar en marxa, l’Ajuntament de Santa Coloma segueix apostant pel foment de les energies renovables amb l’objectiu d’afavorir l’estalvi i l’eficiència energètica. A més dels cinc parcs solars que ja funcionen, s’està treballant en campanyes de sensibilització i del foment de la corresponsabilitat als àmbits domèstic i comercial.

Santa Coloma aposta per les energies renovables
Santa Coloma es va adherir al pacte d’Alcaldes i Alcaldesses contra el canvi climàtic l’any 2008 i l’any 2009 va aprovar el seu Pla d’Acció per les energies sostenibles. En el marc d’aquest Pla es troba el desenvolupament de les energies renovables als equipaments municipals.

Per una banda, la ciutat és membre des de la seva fundació de la Red de Ciudades por el Clima, participa a la Convenció Catalana del Canvi Climàtic, i treballa, en coordinació amb els municipis catalans des de la Xarxa de ciutats i pobles per la sostenibilitat, per l’acompliment dels compromisos signats al Protocol de Kyoto. Aquest Protocol va entrar en vigor el 16 de febrer de 2005 i s’hi van adherir 160 països, entre ells Espanya, amb el compromís de disminuir la dependència del petroli i a donar prioritat les fonts d’energies renovables derivades del sol.

Santa Coloma contra el canvi climàtic
El canvi climàtic és una realitat a la qual han de fer front tant els ciutadans com les institucions i governs, incorporant dia a dia criteris d’estalvi energètic per tal de minvar la càrrega ambiental que comporten.

En aquest sentit, la ciutat de Santa Coloma s’afegeix a aquest compromís i cada dia incrementa la superfície de les instal·lacions solars productores d’energia, tant tèrmica com fotovoltaica, i totes les noves construccions integren plaques de captació solar.