Santa Coloma col·labora amb la FMC en un Codi de conducta per a càrrecs públics

L'Ajuntament ha participat amb la Federació de Municipis en l'Avantprojecte de Codi de conducta i de bon govern per a càrrecs i drectius públics dels governs locals.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha participat al grup de treball de la Federació de Municipsi de Catalunya (FMC), coordinat pel catedràtic Rafael Jiménez Asensio, que elabora un Avantprojecte de Codi de conducta i de bon govern per a càrrecs públics representatius i directiu públics dels governs locals, en compliment amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’article 55.3.
En l’elaboració d’aquest text ha comptat amb la participació del CSITAL Catalunya.

A partir del proper dimarts 10 de gener de 2017, la Federació de Municipis de Catalunya obrirà un procediment de consulta sobre aquest text que es posa a l'abast dels ens locals de Catalunya.