Santa Coloma amplia la Xarxa Municipal d’Escoles Bressol amb dos nous centres

El proper curs escolar entraran en funcionament les llars d’infants La Cigonya i Les Oliveres. L’oferta pública de places escolars en aquesta etapa educativa arriba ja a 675.

La Xarxa Municipal d’Escoles Bressol de Santa Coloma s’ampliarà el proper curs escolar qualitativament i quantitativa amb el trasllat de la Llar d’Infants La Cigonya al nou equipament del Fondo, amb la qual cosa el barri comptarà amb una oferta pública fins ara inexistent. També s’inaugurarà una nova escola bressol al barri de les Oliveres, al passatge de Tarragona, que començarà a funcionar al setembre. La Xarxa colomenca es completa amb aquests centres: Els Pins, L’Esquirol, L’Oreneta, L’Ànec, La Maduixa i La Sargantana.

L’oferta pública per al proper curs escolar és de 675 places, de les quals 243 promocionen des del curs anterior. El total de matrícules ha estat fins ara de 584 i en llista d’espera en resten 125. En aquests moments, hi ha 91 places vacants. Els resultats del procés de preinscripció i matrícula planteja un panorama diferent.
Si bé en algunes escoles és més gran la demanda que l’oferta, en d’altres la situació és la contraria. Hi ha places vacants a tots els grups d’edat. Per aquest motiu, el Servei d’Educació obre de nou la preinscripció, fora de termini, en aquelles escoles i grups que tinguin vacants. A les famílies que estan en llista d’espera se’ls oferirà una alternativa en algun centre. Les famílies que vulguin informar-se’n o sol·licitar una plaça han d’adreçar-se a l’Oficina Municipal d’Escolarització, rambla de Sant Sebastià, 98-100 (tel. 93 462 40 58).

Serveis plenament educatius

Les escoles bressol s’adrecen als infants de 4 mesos a 3 anys. Són serveis de qualitat que atenen les necessitats dels infants i llurs famílies i que formen part del sistema educatiu no obligatori. L’horari bàsic de funcionament és de 9.00 a 12.00 i de 15.00 a 17.00, però hi ha també el servei d’acollida (de 8.00 a 9.00), el de perllongament (de 17.00 a 18.00) i el de menjador (de 12.00 a 15.00). A més, les escoles articulen espais familiars perquè pares, mares i infants hi puguin jugar, compartir experiències i rebre suport.

El model educatiu d’aquesta etapa es fonamenta en una visió global, plural, laica i integradora de l’entorn social més proper a l’infant. La línia pedagògica preveu el desenvolupament de les criatures i les seves famílies amb garanties d’igualtat i solidaritat; la implicació de les persones que formen part de l’entorn de l’infant; l’escola inclusiva i intercultural, i l’escola com a part del medi socionatural més immediat.

L’acció educativa parteix dels interessos i inquietuds dels infants i de les seves famílies, de l’atenció a la diversitat, del joc i de l’experimentació com a eines d’aprenentatge.