Santa Coloma aconsegueix una important col·laboració de la Unió Europea

Santa Coloma és una de les 43 poblacions espanyoles seleccionades al Programa d'Iniciativa Urbana 2007-2013 per impulsar projectes de desenvolupament urbà sostenible, cofinançats pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i de les administracions locals.La ciutat rebrà 7.298.263 euros per continuar desenvolupant iniciatives a barris de la zona sud, en els que ja s'està treballant mitjançant el Projecte d'Intervenció Integral de la Serra d'en Mena —pertanyent a la Llei de barris—, que inclouen actuacions encaminades a la regeneració econòmica i social dels barris del Fondo, Santa Rosa, Raval i Safarejos.

 

La col·laboració del Programa d'Iniciativa Urbana potenciarà, de manera especial, els projectes relacionats amb l'Eix Bruc i la construcció del nou mercat del Fondo. En aquests àmbits està prevista la remodelació de l'entorn urbà del mercat, la construcció d'una gran biblioteca i una guarderia, així com potenciar els equipaments públics ja existents i impulsar un pla d'integració dels nous comerciants, entre d'altres importants actuacions de ciutat.

El conjunt de les obres que integren el projecte colomenc de la Serra d'en Mena pretén millorar la mobilitat i accessibilitat dels veïns; reforçar la qualitat i sostenibilitat dels espais públics; facilitar els recursos d'aprenentatge a les persones, i augmentar la capacitat de creació de noves oportunitats d'integració sociolaboral, entre d'altres objectius.

L'avaluació dels 43 projectes presentats i l'elecció dels seleccionats ha estat realitzada per una comissió mixta presidida pel Ministeri d'Economia i Hisenda, de la qual han format part el Ministeri d'Administracions Públiques, el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, el Ministeri de l'Habitatge i la Generalitat de Catalunya.