S'amplia l'oferta lúdica i cultural per a la gent gran

El col·lectiu de les i els majors de 65 anys està en creixement constant i suposa el 19,4% de la població colomenca. Les activitats més sol·licitades són els tallers de memòria i els balls dominicals gratuïts.

Les activitats d'oci per a gent gran es multipliquen en els sis districtes de la ciutat. Els equipaments municipals ofereixen tota mena d'iniciatives per millorar la qualitat de vida de la gent gran, que cada vegada suposen un percentatge més ampli de la població. Els balls dominicals i els tallers de memòria són les propostes que tenen més demanda.

Les últimes dades del padró d'habitants, corresponents a l'any 2015, indiquen que Santa Coloma compta amb 22.733 persones censades més de 65 anys (12.937 dones i 9.796 homes). Es tracta d'un sector en creixement constant, ja que suposa el 19,4% de la població davant el 15,8% de deu anys enrere. Les actuacions recents en els àmbits urbanístic i social han tingut en compte aquest canvi de tendència. Així, entre les deu prioritats del Pla d'Acció Municipal d'aquest mandat, la de «vetlar per garantir les condicions dignes de vida de la gent gran» ocupa la segona posició. La primera és l'atenció a la infància i l'adolescència.

L'Ajuntament porta a terme diverses polítiques per afrontar de manera positiva aquesta etapa de la vida, entre les quals destaquen la participació i implicació en els assumptes de ciutat i la promoció de la salut.
En tots els centres cívics, les associacions ofereixen tallers molt variats (informàtica, ioga, ceràmica, alfabetització, pintura, aeròbic, etc.), als quals és fàcil accedir-hi. Per la seva banda, l'Ajuntament, mitjançant el Departament d'Envelliment Actiu, coordina activitats més generalistes. Entre les més sol·licitades hi ha els balls dominicals gratuïts: 320 persones assisteixen al que se celebra cada setmana a la Central Escènica. Els balls es repeteixen també setmanalment a Les Oliveres i quinzenalment al Fondo.

No obstant això, l'activitat més demandada és el taller de memòria per a majors de 60 anys, que s'omple ràpidament quant es fa públic el termini d'inscripció. El mateix es pot dir dels cursos de manualitats i de les activitats físiques (cal recordar l'existència de rutes saludables i d'un mobiliari adaptat complementari). Una altra oferta que ha calat és l'Aula de la Gent Gran del Centre Excursionista Puigcastellar, un programa de conferències amb especialistes de gran prestigi que s'imparteix cada dimecres al Museu Torre Balldovina. Les biblioteques, al Teatre Sagarra, l'Auditori Can Roig i Torres i al Centre d'Art Can Sisteré inclouen en les seves programacions estables ofertes culturals específiques per a la tercera edat.

Envellir de forma activa implica també la participació en accions de tipus sociocultural, com les del Punt de Voluntariat, o la formació contínua, especialment en noves tecnologies, de les biblioteques i centres cívics. Les persones interessades trobaran més informació al telèfon 93 46240 00 (ext. 2432).