Reparació d'urgència al carrer Menorca

Aquest divendres 5 es farà un actuació provisional en aquesta via per reparar uns sots que comporten riscos per a la mobilitat.

Aquest divendres 5, els serveis municipals de l'Ajuntament faran un reparació urgent i provisional a la calçada del carrer Menorca a la confluència amb Cabrera per tal de solventar uns sots que comporten riscos per a la mobilitat. En el decurs de la jornada es solucionarà aquesta incidència i al gener es farà una reparació definitiva d'aquesta via.