Reparació de l’enllumenat al passeig de Ribera

Un robatori del cablejat ha obligat a la reparació de l’enllumenat d’aquest passeig de la nostra ciutat desprès que es quedés sense llum elèctrica, fruit d’aquest robatori.

L'Ajuntament s'ha vist obligat a fer un procediment de reparació de l'enllumenat públic del passeig de Ribera, ja que a finals de l'estiu passat es va produir un robatori del cable de la xarxa que va deixar el passeig sense llum elèctrica. Com la longitud del cable robat va ser important, es va fer necessari redactar un projecte tècnic de reparació, que va ser aprovat a finals del 2011. Paral·lelament, l'Ajuntament va sol·licitar i va obtenir de la Diputació de Barcelona una modificació en l'actual pla d'inversions d'aquest organisme a la nostra ciutat, amb l'objectiu que l'obligada actuació d'instal · lació del nou cablejat al passeig fos inclosa per ser finançada per aquest organisme.

Millores a la instal·lació al parc metropolità de Can Zam

En l'actualitat, està en marxa el procediment per a la contractació d'una empresa instal·ladora. D'altra banda, i com a complement a la reparació de l'enllumenat, l'Ajuntament té previst millorar les condicions d'utilització del passeig estudiant la instal·lació de serveis públics en el tram paral·lel al parc metropolità de Can Zam.