Renovacions de les prestacions per al pagament del lloguer

Per mantenir el dret a rebre la prestació durant l’exercici 2017 s’ha de presentar la documentació necessària que confirmi que s'està complint amb tots els requisits establerts per llei.

S’obre el termini de renovació de l’ajut per al pagament del lloguer per a l’exercici 2017. Els antics perceptors, és a dir, persones que van obtenir resolució favorable l’any 2016, han d’acreditar que continuen complint tots els requisits establerts a la convocatòria.

Es poden presentar les sol•licituds de renovació fins el 28 de febrer de 2017 a l’Oficina Local d’Habitatge (OLH).

Més informació a www.gramepark.cat