Renovació de la zona de jocs infantils de la plaça Manent

La zona de jocs infantils de la plaça Manent, situada entre el carrer del Dr Ferran i Sant Carles s’ha renovat amb la substitució dels elements de joc que ja es trobaven molt envellits i presentaven contínuament incidències de manteniment.

S’ha mantingut el mateix concepte amb un multi joc que permet realitzar un circuit amb tobogan i passarel·la i més d’un punt d’accés.

En quant a la molla es tracta d’un equip amb capacitat per 8 nenes i nens amb diferents opcions d’asseguda i suport del cos.

El disseny d’aquests equips s’integra amb l’estètica de la plaça que està envoltada de plataners d’ombra i al mateix temps el seu disseny és actual i de baix manteniment.

S’ha respectat expressament el terra natural  ja que la sorra és el material de primera elecció en tots aquells espais construïts sobre terra o sauló, a més de les seves avantatges des del punt de vista de joc, es tracta d’un material 100% natural, és regulador tèrmic i gens contaminant ja que no constitueix residu.

Des del punt de vista dels beneficis que aporta com a element lúdic, la terra és per als mes petits un element de joc en sí mateix, i jugar amb terra estímula el desenvolupament  psicomotriu i sistema immunològic.

Aquesta actuació s’ha finançat al 100% amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.