Renovació de la Targeta Rosa

Els ciutadans i ciutadanes que rebin les notificacions de renovació s'han de fixar molt bé en les dates a partir de les quals poden passar a recollir per l'OIAC la nova targeta vàlida per al 2014.

AVÍS - Els usuaris i usuàries de la Targeta Rosa del transport públic a Santa Coloma reben aquests dies, per correu, una notificació per renovar-la. Els recordem que s'han de fixar bé en les dates que s'inclouen a la carta, ja que la nova targeta no estarà disponible a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) de l'Ajuntament com a mínim fins a 5 dies hàbils després d'haver rebut el ciutadà aquesta notificació. D'aquesta forma, ens evitarem desplaçaments innecessaris i improductius.