Reformes al parc d'Europa

Durante les properes setmanes l'Ajuntament iniciarà les obres de rehabilitació d'uns dels espais més emblemàtics de la ciutat, el Parc d'Europa, inaugurat el juny de 1992.

Les obres han estat adjudicades al passat ple municipal a la UTE Parc Europa, formada per l'empresa Serveis Integrals de Manteniment Rubatec SA i l'empresa CRC Obres i Serveis SL..

El projecte de rehabilitació inclou la reparació de paviments, l'aplacat nou dels murs, la renovació de tota la instal·lació de reg i electricitat, es modernitzen els quioscos-bar i el mobiliari, s'instal·la un lavabo públic autolimpiable i es restaura la jardineria, entre d'altres intervencions. En conjunt, es tracta d'actuacions a realitzar a tots els punts del parc que s'hagin deteriorat pel trànsit i ús diari, en aquests 17 anys d'història, amb l'objectiu de garantir el futur d'aquest espai de la ciutat.

La rehabilitació del Parc d'Europa, amb més de 2 milions d'euros d'inversió, s'inclou en el conjunt d'intervencions integrades en el Fons d'Inversió Municipal que, amb un valor global de 20,6 milions d'euros, tindrà un important impacte en la modernització de diferents àmbits de la ciutat. En conjunt, les actuacions s'executaran i finalitzaran al llarg del present any, i suposen una eina per a, des de l'administració, reactivar l'economia i generar de manera directa més de 350 llocs de treball.