Recollida de polseres per al Rock Fest 2019

Els inscrits podran aconseguir les polseres d'accés al Rock Fest el mateix dissabte, 6 de juliol

Escenari del Rockfest 2019

Totes aquelles persones inscrites a la llista per a la jornada de dissabte 6 de juliol del Rock Fest podran aconseguir les polseres que els permetran l’accés al festival el mateix dissabte 6, a l’espai habilitat a tal efecte al Parc de Can Zam (carpa al costat de taquilles) a partir de les 10.00 h.

Es recomana dur a terme la gestió durant les primeres hores de lliurament per tal d'evitar després les aglomeracions

És obligatori portar el DNI, passaport o certificat d’empadronament per identificar-se i acreditar la residència a Santa Coloma, haver agafat torn mitjançant el sistema de cita prèvia de la web municipal i haver fet la inscripció a la llista i corresponent lliurament d'aliments al local del carrer Llorenç Serra, 49 o les entitats col·laboradores.

No es permetrà l’entrada d’aquelles persones no inscrites i que no puguin acreditar la seva residència a Santa Coloma mitjançant la presentació de la documentació esmentada. Les polseres s’entregaran i col·locaran únicament a les persones inscrites i no s’entregaran per a terceres persones.

Els i les acompanyants de menors d’edat hauran de complimentar i entregar un full de responsabilitat, descarregable al següent enllaç:

http://www.rockfestbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/05/Autorizacion_menores_Rock_Fest_2019.pdf